Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
19 груд­ня у ко­леджі відбув­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 2018 ро­ку».
19 грудня 2018, 19:30
ЩИРО ВІТАЄМО СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ З ДНЕМ СВЯТОГО МИКОЛАЯ!
19 грудня 2018, 09:00
Щи­ро вітаю з Днем Свя­то­го Ми­ко­лая Чу­до­твор­ця – од­ним із най­світліших і най­радісніших хри­сти­янсь­ких свят.
19 грудня 2018, 09:00
Всі новини

«Мова — це не просто спосіб спілкування, а щось більш значуще. Мова — це всі глибинні пласти духовного життя народу, його історична пам’ять, найцінніше надбання віків, мова — це ще й музика, мелодика, барви буття, сучасна художня інтелектуальна і мислительська діяльність народу»

 Олександр Олесь

 

 

У листопаді 1997 року був виданий указ Президента України «Про День української писемності та мови». За ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства, в Україні встановлено День української писемності та мови, який відзначається щорічно 9 листопада, в День ушанування пам’яті Преподобного Нестора Літописця.

8 листопада 2018 року викладачі української мови Т.С. Манзюк, О.О. Федоровська, Н.М. Івкова провели студентську конференцію «Українська мова. Минуле. Сьогодення», у якій взяли участь студенти І та ІІ курсів. Доповіді студентів охопили актуальні питання мовознавства: виникнення та еволюційний розвиток письма, українська писемність XIV-XVIII століть, розвиток та сучасні зміни в українському правописі, культура мовлення студентів, вплив суржику на українську літературну мову.

Дякуємо судентам за участь у конференції. Любіть, шануйте і плекайте рідну мову. Це святий обов’язок кожного українця. А надто сьогодні, в такі неспокійні часи для нашої держави.

 

Т.С.Манзюк, О.О.Федоровська, Н.М. Івкова,

викладачі української мови

 

Оголошення
З 08 по 31 січня 2019 р. три­ває реєстрація на пробне ЗНО
11 січня 2019, 11:37
18 січня відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар «Про­фесійне ви­го­ран­ня пе­да­го­га та шля­хи йо­го по­пе­ре­джен­ня».
10 січня 2019, 13:43
ІІ се­местр 2018-2019 н.р. роз­поч­неть­ся 21 січня 2019 ро­ку.
27 грудня 2018, 11:34
13 груд­ня 2018 ро­ку о 12.30 год. у кон­фе­ренц­залі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
11 грудня 2018, 09:18
18 груд­ня, у вівто­рок, о 10 го­дині в ме­то­дич­но­му кабінету ко­ле­джу відбу­деть­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду ви­кла­дачів «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 1-го…
05 грудня 2018, 16:05
Всі оголошення