Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Сту­ден­ти ко­ле­джу здо­бу­ли ціка­вий та ко­ри­с­ний до­свід нав­чан­ня за міжна­род­ни­ми стан­дар­та­ми якості освіти.
Вчора о 16:23
У Пісківській гу­манітарній гімназії ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли олімпіади з українсь­кої мо­ви та ма­те­ма­ти­ки.
Вчора о 16:21
19 жо­втня ко­ледж взяв участь у щорічно­му про­форієнтаційно­му за­ході «Яр­ма­рок про­фесій», ор­ганізо­ва­но­му Бо­ро­дянсь­ким рай­он­ним цен­тром зай­ня­тості спільно з рай­он­ним відділом освіти.
19 жовтня 2017, 16:32
Всі новини

19вересня 2017року в актовій залі коледжу відбувся перегляд виставиЗакарпатського обласного українського музично-драматичного театру ім. братів Шерегіїв«Богдан Хмельницький» (героїчна драма за мотивами історичної драми Олександра Корнійчука).

Глядацькій аудиторії студентів і викладачів артистами театру було представлено історичну музичну драму, центральний персонаж якої - винятковий герой Богдан Хмельницький – мудрий політик, стратег, полководець. Правдиво зображуючи героїчні постаті головного героя і його соратників Максима Кривоноса, Івана Богуна, митці представили також образи негативних героїв драми, таких як писар Лизогуб, отаман Лубенко, сотник Горобець. Автор не оминув й інтимного життя гетьмана, показавши стосунки із шляхтянкою Зосею.

Перегляд історичних вистав завжди залишається цікавим, адже вони піднімають питання, актуальні у всі часи. Тому талановита гра акторів, музичний супровід, костюми і декорації не залишили байдужими глядачів у залі і на завершення вистави викликали вир емоцій.

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
26 жо­втня о 13.30 відбу­деть­ся IEKHalloweenFEST-2017
Вчора о 16:15
24 жо­втня у ко­леджі відбу­деть­ся 1-й етап VІІІ Міжна­род­но­го мов­но-літе­ра­тур­но­го кон­кур­су учнівсь­кої та сту­дентсь­кої мо­лоді імені Та­ра­са Шев­чен­ка.
17 жовтня 2017, 18:10
Всі оголошення