Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Сту­ден­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» успішно про¬хо¬дять ви­роб­ни­чу прак­ти­ку, на­бу­ва­ють прак­тич­них на­ви­чок та про-фесійно­го до­свіду за обра­ни­ми спеціаль­но­стя­ми, а та­кож зби­ра­ють фа...
17 травня 2019, 16:21
Вибір про­фесії – це спра­ва не од­но­го дня.
17 травня 2019, 15:13
Ша­нуємо і зберігаємо віковічні українські куль­турні тра­диції, бе­ру­чи участь у свят­ку­ванні Все­світньо­го дня ви­ши­ван­ки.
16 травня 2019, 17:00
З ме­тою відрод­жен­ня давніх українсь­ких зви­чаїв і тра­дицій, про­буд­жен­ня у сту­дентів пре­крас­них і бла­го­род­них по­чуттів – свя­то­го і ніжно­го став­лен­ня до ма­терів, класні керівни­ки груп 101-О і 202-О зі ...
15 травня 2019, 15:02
Всі новини

Щороку наша коледжанська студентська спільнота бере активну участь у  традиційному конкурсі художньої самодіяльності «Коледж має таланти».

Метою його є пошук і активізація розвитку творчих здібностей студентів-першокурсників, сприяння їх самореалізації і творчому зростанню, формування почуття любові й шани до своєї країни та свого навчального закладу.

Вітальними словами конкурс відкрив голова журі - директор коледжу заслужений працівник освіти України Михайлов Сергій Іванович, який побажав усім учасникам яскравих виступів і перемог.

Темою композицій для виступів цього року було обрано щасливі і «не дуже» миттєвості студентського життя, поєднані з реаліями сьогодення.

Члени журі, ретельно зваживши усі «за» і «проти» у виступах членів груп, визначили переможців:

І - е місце - група 105-Т (куратор Вінник І.В.);

ІІ - е місце - група 107 -К (куратор Берегеля І.М.);

ІІІ - є місце - група 103-Ф (куратор Гурська Л.Л.).

У номінаціях:

«Вокал» - група 104-М (куратор Сиротенко А.О.);

«Хореографія» - група 106-К (куратор Іваненко Н.В.);

«Художнє слово» - група 101-О (куратор Черненька Л.Б.);

«Акторська гра» - група 102-О (куратор Іванова С.М.).

 

Голова журі привітав усіх учасників, вручив нагороди і солодкі призи, надані профспілковим комітетом, побажав плідного, насиченого успіхами і перемогами подальшого студентського життя. Упродовж заходу учасників конкурсу та гостей коледжу вітали своїми неперевершеними виступами колективи художньої самодіяльності нашого навчального закладу.

Найщиріші вітання, подяка усім організаторам дійства, а студентам – за тепло сердець, вогонь душі і волю до перемоги!

 

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи