Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
20 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
7 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відвіда­ли Міжна­родні ви­став­ки «Agro Animal Show» та «Фрук­ти. Овочі. Логісти­ка» на базі Міжна­род­но­го ви­став­ко­во­го цен­тру.
7 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку ви­кла­дачі і сту­ден­ти відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відвіда­ли ПрАТ «ОБОЛОНЬ».
9 години тому
18 лю­то­го 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся звітно-ви­бор­на кон­фе­ренція сту­дентів ко­ле­джу.
18 лютого 2019, 15:52
Всі новини

Щороку наша коледжанська студентська спільнота бере активну участь у  традиційному конкурсі художньої самодіяльності «Коледж має таланти».

Метою його є пошук і активізація розвитку творчих здібностей студентів-першокурсників, сприяння їх самореалізації і творчому зростанню, формування почуття любові й шани до своєї країни та свого навчального закладу.

Вітальними словами конкурс відкрив голова журі - директор коледжу заслужений працівник освіти України Михайлов Сергій Іванович, який побажав усім учасникам яскравих виступів і перемог.

Темою композицій для виступів цього року було обрано щасливі і «не дуже» миттєвості студентського життя, поєднані з реаліями сьогодення.

Члени журі, ретельно зваживши усі «за» і «проти» у виступах членів груп, визначили переможців:

І - е місце - група 105-Т (куратор Вінник І.В.);

ІІ - е місце - група 107 -К (куратор Берегеля І.М.);

ІІІ - є місце - група 103-Ф (куратор Гурська Л.Л.).

У номінаціях:

«Вокал» - група 104-М (куратор Сиротенко А.О.);

«Хореографія» - група 106-К (куратор Іваненко Н.В.);

«Художнє слово» - група 101-О (куратор Черненька Л.Б.);

«Акторська гра» - група 102-О (куратор Іванова С.М.).

 

Голова журі привітав усіх учасників, вручив нагороди і солодкі призи, надані профспілковим комітетом, побажав плідного, насиченого успіхами і перемогами подальшого студентського життя. Упродовж заходу учасників конкурсу та гостей коледжу вітали своїми неперевершеними виступами колективи художньої самодіяльності нашого навчального закладу.

Найщиріші вітання, подяка усім організаторам дійства, а студентам – за тепло сердець, вогонь душі і волю до перемоги!

 

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
Ме­то­дич­ний семінар «Про­ект­на тех­но­логія: суть, до­свід, ви­ко­ри­стан­ня, роль у роз­вит­ку пізна­валь­но-по­шу­ко­вої діяль­ності сту­дентів і ви­кла­дачів» відбу­деть­ся 25 лю­то­го у формі пре­зен­тації…
13 лютого 2019, 17:04
Всі оголошення