Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Сту­ден­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» успішно про­хо­дять ви­роб­ни­чу прак­ти­ку, на­бу­ва­ють прак­тич­них на­ви­чок та про­фесійно­го до­свіду за обра­ни­ми спеціаль­но­стя­ми, а та­кож зби­ра­ють фак­ти...
Вчора о 16:11
19-20 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ли­ся зустрічі ви­пуск­ників ми­ну­лих років.
20 травня 2018, 16:14
17 трав­ня 2018 ро­ку сту­ден­ти, ви­кла­дачі і співробітни­ки ко­ле­джу до­лу­чи­ли­ся до національ­но­го свя­та - Все­ук­раїнсь­ко­го дня Ви­ши­ван­ки!
17 травня 2018, 19:39
У ко­леджі відбу­ла­ся за­хо­плю­ю­ча зустріч із ви­дат­ним українсь­ким фольк­ло­ри­стом, му­зи­кан­том, каз­ка­рем, пись­мен­ни­ком і гро­мадсь­ким діячем Саш­ком Лірни­ком.
16 травня 2018, 16:09
15 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся прем‘єра до­ку­мен­таль­но­го фільму «Пе­ре­хре­стя «Ба­лу».
15 травня 2018, 19:01
Всі новини

Одягнімо вишиванки, друже,

Хай побачить українців світ —

Молодих, відважних, дужих,

У єднанні на сто тисяч літ.

Василь Дерій

 

У День вишиванки, який відзначають щороку в третій четвер травня, все більше членів колективу коледжу  приходять одягнені у вишиванку, долучаються до акції, що має на меті  збереження традицій носіння українського одягу, історичної і культурної спадщини українського народу і об’єднання українців з різних регіонів задля  миру в нашій державі.

В Україні вишита сорочка здавна служила як прикрасою, так і оберегом. Своєю таємничою мовою вишивки вона передавала безліч побажань для сімейного благополуччя та щастя людини, яка її одягала. Українську вишивку ще називають «молитвою без слів», а сорочку - вишиванку – головним оберегом людини.

У програмі заходів коледжу до Дня вишиванки, окрім спільного фотографування,  у читальній залі бібліотеки оформлено книжково-ілюстративну виставку з історії української вишивки та технік її виконання зі зразками  вишиваного одягу.

Члени студентської ради коледжу серед груп  І курсу в цей день провели конкурс плакатів і стінгазет з історії візерунків та традицій вишивки в різних регіонах України, а також квест, метою якого було розширення уявлень про українську вишивку, виховання шанобливого ставлення до національних традицій і розвиток інтересу до українського народного одягу як складової частини духовної культури нашого народу. У ході квесту члени команд вирішували різні завдання, рухаючись лабіринтами станцій: «Історична», «Музична», «Винахідницька», «Мистецька». Задоволення від гри-квесту отримали учасники команд усіх груп, а перемогу (за найбільшою кількістю набраних балів) здобула група 103-Ф (куратор Івкова Н.М.).

Підтримуючи ідею святкування  Всеукраїнського дня Вишиванки, ми прагнемо, щоб нарешті мир та щастя запанували у кожному серці, у кожному куточку нашої держави, а носіння вишиванки у вигляді одягу було не даниною моді, а станом душі кожного із нас.

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
15 трав­ня о 13.00 в ак­товій залі відбу­деть­ся по­каз до­ку­мен­таль­но­го кінофільму “Пе­ре­хре­стя Ба­лу”. Кіно­кар­ти­на ство­ре­на за підт­рим­ки Дер­жав­но­го агент­ства України з пи­тань кіно.
13 травня 2018, 13:28
29 трав­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
07 травня 2018, 11:33
З 15 по 29 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­во­ди­ти­ся першість ко­ле­джу з фут­бо­лу.
26 квітня 2018, 12:54
26 квітня 2018 ро­ку о 15.00 год. відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
20 квітня 2018, 15:09
Всі оголошення