Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
17 жо­втня ме­то­дист За­бо­лот­на А.Г. зустріла­ся з пе­да­го­га­ми та уч­ня­ми 9-х класів За­гальцівсь­ко­го нав­чаль­но-ви­хов­но­го об’єднан­ня «Шко­ла І- ІІІ сту­пенів – дитячий са­док» Бо­ро­дянсь­кої рай­он­ної дер­жав­ної ...
17 жовтня 2018, 17:41
17 жо­втня 2018 ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки ко­ле­джу Іва­нен­ко Н.В. і Фрідріхсон Н.В. відвіда­ли Ірпінсь­ку спеціалізо­ва­ну ЗОШ І-ІІІ сту­пенів № 12.
17 жовтня 2018, 17:39
17 жо­втня у ко­леджі відбу­ло­ся засідан­ня ате­стаційної комісії.
17 жовтня 2018, 17:31
Ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли про­форієнтаційну ро­бо­ту з уч­ня­ми Бу­чансь­кої НВК «СЗОШ І-ІІІ сту­пенів – ЗОШ І-ІІІ сту­пенів» № 3.
16 жовтня 2018, 15:29
Всі новини

Одягнімо вишиванки, друже,

Хай побачить українців світ —

Молодих, відважних, дужих,

У єднанні на сто тисяч літ.

Василь Дерій

 

У День вишиванки, який відзначають щороку в третій четвер травня, все більше членів колективу коледжу  приходять одягнені у вишиванку, долучаються до акції, що має на меті  збереження традицій носіння українського одягу, історичної і культурної спадщини українського народу і об’єднання українців з різних регіонів задля  миру в нашій державі.

В Україні вишита сорочка здавна служила як прикрасою, так і оберегом. Своєю таємничою мовою вишивки вона передавала безліч побажань для сімейного благополуччя та щастя людини, яка її одягала. Українську вишивку ще називають «молитвою без слів», а сорочку - вишиванку – головним оберегом людини.

У програмі заходів коледжу до Дня вишиванки, окрім спільного фотографування,  у читальній залі бібліотеки оформлено книжково-ілюстративну виставку з історії української вишивки та технік її виконання зі зразками  вишиваного одягу.

Члени студентської ради коледжу серед груп  І курсу в цей день провели конкурс плакатів і стінгазет з історії візерунків та традицій вишивки в різних регіонах України, а також квест, метою якого було розширення уявлень про українську вишивку, виховання шанобливого ставлення до національних традицій і розвиток інтересу до українського народного одягу як складової частини духовної культури нашого народу. У ході квесту члени команд вирішували різні завдання, рухаючись лабіринтами станцій: «Історична», «Музична», «Винахідницька», «Мистецька». Задоволення від гри-квесту отримали учасники команд усіх груп, а перемогу (за найбільшою кількістю набраних балів) здобула група 103-Ф (куратор Івкова Н.М.).

Підтримуючи ідею святкування  Всеукраїнського дня Вишиванки, ми прагнемо, щоб нарешті мир та щастя запанували у кожному серці, у кожному куточку нашої держави, а носіння вишиванки у вигляді одягу було не даниною моді, а станом душі кожного із нас.

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
12 груд­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся ІХ Все­ук­раїнсь­кий кон­курс з англійсь­кої мо­ви «Гринвіч»
09 жовтня 2018, 11:12
Щоб успішно скла­сти ЗНО, по­чи­най го­ту­ва­ти­ся вже сьо­годні!
08 жовтня 2018, 15:05
4 жо­втня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­дуть­ся свят­кові за­хо­ди з на­го­ди про­фесійно­го свя­та – Дня працівників освіти
03 жовтня 2018, 18:30
3 жо­втня 2018 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу о 14.00 відбу­деть­ся ви­ста­ва студії те­ат­ру та кіно «Ро­мео і Джульєта»
02 жовтня 2018, 15:28
29 жо­втня у ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу бу­де про­ве­де­ний відбірко­вий етап кон­кур­су «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР».
01 жовтня 2018, 10:40
Всі оголошення