Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Три­ває прий­ом до­ку­ментів для всту­пу на 1 курс до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» для абітурієнтів на ос­нові ба­зо­вої за­галь­ної се­ред­ньої освіти (9-ти класів).
11 липня 2018, 09:19
7 лип­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ли­ся ювілейні зустрічі ви­пуск­ників 1973 та 1998 років.
07 липня 2018, 15:20
У ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2018 ро­ку
26 червня 2018, 22:02
Всі новини

15 травня 2018 року студенти ІІІ курсу групи 306-Т Світельський Олексій та Сукач Євген представили результати досліджень і роботу гуртка «Споживач» (науковий керівник - к.с.-г.н. Поцелуйко М.П.)  у другому етапі VІІ Фестивалю студентської науки – 2018 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, оскільки за результатами І етапу гурток  «Споживач»  ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» набрав 25 балів і визнаний переможцем.

З метою виявлення змін у якості молока, студенти гуртка «Споживач» при навчальній лабораторії «Дослідження харчових продуктів» дослідили серію зразків молока коров’ячого питного українського виробника відповідно до Закону України  № 2042-VIII «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин».  

Тож вітаємо керівника гуртка «Споживач» к.с.-г.н. Поцелуйка М.П., студентів Світельського Олексія і Сукача Євгена з перемогою у першому етапі VІІ Фестивалю студентської науки – 2018 і успішним виступом у другому. Нехай студентські наукові дослідження примножують доробки наукового гуртка, а відтак - і коледжу.

 

Оксана Погоріла, методист коледжу