Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
17 жо­втня ме­то­дист За­бо­лот­на А.Г. зустріла­ся з пе­да­го­га­ми та уч­ня­ми 9-х класів За­гальцівсь­ко­го нав­чаль­но-ви­хов­но­го об’єднан­ня «Шко­ла І- ІІІ сту­пенів – дитячий са­док» Бо­ро­дянсь­кої рай­он­ної дер­жав­ної ...
17 жовтня 2018, 17:41
17 жо­втня 2018 ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки ко­ле­джу Іва­нен­ко Н.В. і Фрідріхсон Н.В. відвіда­ли Ірпінсь­ку спеціалізо­ва­ну ЗОШ І-ІІІ сту­пенів № 12.
17 жовтня 2018, 17:39
17 жо­втня у ко­леджі відбу­ло­ся засідан­ня ате­стаційної комісії.
17 жовтня 2018, 17:31
Ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли про­форієнтаційну ро­бо­ту з уч­ня­ми Бу­чансь­кої НВК «СЗОШ І-ІІІ сту­пенів – ЗОШ І-ІІІ сту­пенів» № 3.
16 жовтня 2018, 15:29
Всі новини

15 травня 2018 року студенти ІІІ курсу групи 306-Т Світельський Олексій та Сукач Євген представили результати досліджень і роботу гуртка «Споживач» (науковий керівник - к.с.-г.н. Поцелуйко М.П.)  у другому етапі VІІ Фестивалю студентської науки – 2018 у Національному університеті біоресурсів і природокористування України, оскільки за результатами І етапу гурток  «Споживач»  ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» набрав 25 балів і визнаний переможцем.

З метою виявлення змін у якості молока, студенти гуртка «Споживач» при навчальній лабораторії «Дослідження харчових продуктів» дослідили серію зразків молока коров’ячого питного українського виробника відповідно до Закону України  № 2042-VIII «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин».  

Тож вітаємо керівника гуртка «Споживач» к.с.-г.н. Поцелуйка М.П., студентів Світельського Олексія і Сукача Євгена з перемогою у першому етапі VІІ Фестивалю студентської науки – 2018 і успішним виступом у другому. Нехай студентські наукові дослідження примножують доробки наукового гуртка, а відтак - і коледжу.

 

Оксана Погоріла, методист коледжу

Оголошення
12 груд­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся ІХ Все­ук­раїнсь­кий кон­курс з англійсь­кої мо­ви «Гринвіч»
09 жовтня 2018, 11:12
Щоб успішно скла­сти ЗНО, по­чи­най го­ту­ва­ти­ся вже сьо­годні!
08 жовтня 2018, 15:05
4 жо­втня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­дуть­ся свят­кові за­хо­ди з на­го­ди про­фесійно­го свя­та – Дня працівників освіти
03 жовтня 2018, 18:30
3 жо­втня 2018 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу о 14.00 відбу­деть­ся ви­ста­ва студії те­ат­ру та кіно «Ро­мео і Джульєта»
02 жовтня 2018, 15:28
29 жо­втня у ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу бу­де про­ве­де­ний відбірко­вий етап кон­кур­су «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР».
01 жовтня 2018, 10:40
Всі оголошення