Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
17 квітня сту­ден­ти І - IV курсів спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» зігра­ли в інте­лек­ту­аль­ну гру «Брейн-ринг».
17 квітня 2019, 16:43
17 квітня ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у ХVІ Все­ук­раїнській на­у­ковій кон­фе­ренції сту­дентів і мо­ло­дих вче­них «Мо­лодь: освіта, на­у­ка, ду­ховність».
17 квітня 2019, 16:40
Всі новини

20 березня 2019 року відбулося чергове засідання педагогічної ради коледжу. Відкрила засідання в.о. директора коледжу Ільченко Н.В., яка підвела підсумки роботи за останній місяць, окреслила низку питань для розгляду і висвітлення доповідачами відповідно до порядку денного.  

Секретар педагогічної ради Погоріла О.І. проінформувала про стан виконання рішень попередніх засідань педагогічної ради.

         Відповідно до порядку денного  т.в.о. заступника директора з навчальної роботи Сова В.М. доповіла про конкурсний відбір проектів підручників для 11 класу,  зазначивши перелік основних та альтернативних підручників,  які були обрані викладачами загальноосвітніх предметів. Члени педагогічної ради одноголосно схвалили перелік підручників для загальноосвітньої підготовки.

Інженер з охорони праці Щербакова А.П.  прозвітувала про стан охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу. Зазначила, що багато уваги з боку контролюючих органів приділяється дотриманню норм цивільного захисту, технічної і пожежної безпеки, охорони праці, у зв’язку з чим  у навчальному закладі було переглянуто та поновлено нормативну документацію й розроблено план заходів з посилення протипожежної безпеки на об’єктах коледжу,  визначено завдання підрозділу на найближчий час.

Керівник фізичного виховання Снісар І.П., ознайомила членів педагогічної ради з результатами спортивно-масової роботи та спортивними здобутками студентів коледжу.

Про стан підготовки до атестації педагогічних працівників доповіла секретар атестаційної комісії Заболотна А.Г.

Голова профспілкового комітету коледжу Чайка Л.В. надала інформацію щодо створення організаційного комітету та виборчої комісії з проведення виборів директора ВП НУБіП Уклаїни «Ірпінський економічний коледж».  Рішенням педагогічного колективу одноголосно було прийнято й затверджено склад виборчої комісії й організаційного комітету.

У заключному  слові в.о. директора коледжу  Ільченко Н.В.  наголосила на актуальних завданнях педагогічного колективу по продовженню профорієнтаційної роботи та звернула увагу членів педради на особисту відповідальність викладачів і керівників структурних підрозділів за якісне виконання всіх вимог щодо організації і проведення освітнього процесу.

Заслухавши та обговоривши питання порядку денного, педагогічна рада прийняла відповідні рішення.

 

Оксана Погоріла, секретар педагогічної ради

 

Оголошення
: 19 квітня 2019 ро­ку, о 13.30 відбу­деть­ся олімпіада з історії України се­ред сту­дентів І кур­су.
Вчора о 15:04
Згідно з на­ка­зом № 105 к/тр від 15.04.2019 ро­ку «Про пе­ре­не­сен­ня ро­бо­чих днів» вста­нов­ле­но вихідні дні з 27.04.2019 р. по 05.05.2019 р. включ­но.
17 квітня 2019, 16:37
Всі оголошення