Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Міністер­ство освіти та на­у­ки України опри­люд­ни­ло орієнтовні об­ся­ги дер­жав­но­го за­мо­в­лен­ня
11 липня 2017, 19:12
30 черв­ня у ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2017 ро­ку
30 червня 2017, 16:15
Всі новини

Міністерство освіти та науки України оприлюднило орієнтовні обсяги державного замовлення на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» на 2017 рік.

Для Ірпінського економічного коледжу передбачено 129 місць для прийому на навчання за кошти державного бюджету, в тому числі за спеціальностями (на базі 9 класів, денна форма навчання):

  • 071 Облік і оподаткування – 40;
  • 072 Фінанси, банківська справа і страхування – 40;
  • 075 Маркетинг – 9;
  • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – 22;
  • 123 Комп’ютерна інженерія – 18.

Нагадуємо, що прийом документів для вступників на базі 9 класів триває до 18:00 14 липня 2017 року.

Приймальна комісія

Оголошення
18 трав­ня 2017 ро­ку відбу­деть­ся відкри­та інфор­маційно-ви­хов­на го­ди­на на те­му: «За­хи­сти свої пра­ва – ство­ри своє май­бутнє».
17 травня 2017, 17:34
Всі оголошення