Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
14 груд­ня 2018 р. у ко­леджі відбув­ся пе­да­гогічний семінар «По­зи­тив­ний імідж пе­да­го­га – шлях до про­фесійно­го успіху».
14 грудня 2018, 17:47
12 груд­ня 2018 ро­ку відбув­ся ІХ Все­ук­раїнский кон­курс з англійсь­кої мо­ви «Гринвіч».
12 грудня 2018, 17:35
12 груд­ня 2018 ро­ку ко­ледж відвіда­ли пред­став­ни­ки ба­зо­во­го універ­си­те­ту, на чолі з про­рек­то­ром з нав­чаль­ної і ви­хов­ної ро­бо­ти Сергієм Ква­шею.
12 грудня 2018, 15:10
11 груд­ня 2018 ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки ко­ле­джу Вінник І.В. та Ко­втун О.П..у рам­ках Все­ук­раїнсь­ко­го тиж­ня пра­ва про­ве­ли в Ірпінській спеціалізо­ваній за­галь­но­освітній школі І-ІІІ сту­пенів № 12 з вив...
11 грудня 2018, 15:14
11 груд­ня, у вівто­рок, о 14 го­дині в ауди­торії № 35 кор­пу­су №2 відбув­ся май­стер-клас «Ви­ко­ри­стан­ня Google сервісів у нав­чаль­но-ви­хов­но­му про­цесі».
11 грудня 2018, 15:13
Всі новини

Наша праця й талант, Україно, для тебе

Бо ти в нас – найкраща, бо ти в нас – єдина!

 

Історія нашого народу – це війни і повстання, це сльози і перемоги, це незламність Байди і крилаті козацькі «чайки», це буйні веселощі на Січі після перемог і плач полонянок в неволі. Це ненависть і любов, вірність і зрада.

Це гарячі серця Січових стрільців та Героїв Небесної Сотні, це тисячі патріотів нашої держави, які зараз знаходяться на передовій, захищаючи нашу свободу, незалежність та територіальну цілісність України.

Але ми щодня, знову і знов пізнаємо для себе свою країну: вивчаємо історію, знайомимося із звичаями, традиціями й усвідомлюємо, що вона в нас одна-єдина, як і мати.

Найкращою мотивацією до суспільної праці завжди було і є розвинуте почуття гордості за свою державу, співпереживання за минуле, співпричетність до сьогодення і творення її майбуття. Саме тому патріотичному вихованню студентської молоді у коледжі надається одне з пріоритетних значень, і з цією метою 2 березня 2018 року в актовій залі коледжу відбулася тематична зустріч «Україна - єдина родина».

З вітальним словом до студентів, педагогів та усіх присутніх звернувся директор коледжу - заслужений працівник освіти і науки України Михайлов Сергій Іванович. У своїй промові він з особливою теплотою підкреслив, що студентський і педагогічний колектив - це теж одна велика наша родина, яка творить історію не тільки навчального закладу, але і громад нашого міста, області. Адже серед теперішнього покоління студентів уже є переможці олімпіад і конкурсів різних рівнів, інтелектуальних і спортивних змагань та турнірів. Свідченням цього, підкреслив директор, є нещодавно отримана перемога (ІІ місце) студенткою коледжу Анжелікою Скороход у ІІ етапі VІІІ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів закладів вищої освіти Київської області. Під час цього заходу Михайлов С.І. вручив Скороход А. диплом переможця і висловив подяку викладачу української мови і літератури Манзюк Тамарі Степанівні, а також привітав ветерана праці Кириченко З.П., якій нещодавно голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган урочисто вручив орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

Далі до слова запрошувалися почесні гості заходу: Максим Плешко - радник Ірпінського міського голови, Коцеба Тетяна - голова правління Міжнародної громадської організації «Федерація жінок за мир у всьому світі», Тарасова Тетяна - науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України, член правління Національної Ради жінок України, член президії ВСГО учасників бойових дій, АТО, ветеранів військової служби і правоохоронних органів, член ГР МО України, які у своїх виступах зазначали, що ми маємо бути єдиними у своїх помислах, а надто в діях заради спільної ідеї розбудови майбутнього нашої України.

Впродовж заходу неперевершеним співом чарували народна артистка України Наталія Шелепницька, керівник вокально-оперної студії при Київському міському будинку вчителя співачка Ірина Персанова; презентували свою творчість, яку теж гаряче підтримували усі присутні в залі, і колективи художньої самодіяльності коледжу.

Особливо емоційними були промова і молитва за Україну і її захисників настоятеля храму протоієрея Богдана Церкви Покрови Божої Матері (УПЦ КП) міста Ірпінь, яким завершився захід.

...Памʼятаймо, що ми - одного роду, і створила природа цей рід щирим серцем, щирим душею, розважливим, терплячим, дружелюбним і мирним у ставленні до інших народів. Наша країна народила багато талановитих українців, світ знає і шанує їх, і саме вони рознесли славу про нашу Україну по всьому світові. А що будуть говорити про Україну завтра, залежить від нас.

 

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
13 груд­ня 2018 ро­ку о 12.30 год. у кон­фе­ренц­залі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
11 грудня 2018, 09:18
18 груд­ня, у вівто­рок, о 10 го­дині в ме­то­дич­но­му кабінету ко­ле­джу відбу­деть­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду ви­кла­дачів «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 1-го…
05 грудня 2018, 16:05
14 груд­ня, у п’ят­ни­цю, о 10 го­дині в ауди­торії № 22 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар «По­зи­тив­ний імідж пе­да­го­га – шлях до про­фесійно­го успіху».
05 грудня 2018, 16:01
11 груд­ня, у вівто­рок, о 14 го­дині в ауди­торії № 35 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся ме­то­дич­ний семінар – май­стер-клас «Ви­ко­ри­стан­ня Google сервісів у нав­чаль­но-ви­хов­но­му про­цесі».
05 грудня 2018, 16:00
6 груд­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся відкри­те прак­тичне за­нят­тя з пред­ме­та «Пра­вознав­ство» ви­кла­да­ча Бе­ре­гелі І.М.
03 грудня 2018, 16:21
З ме­тою фор­му­ван­ня пра­во­вої свідо­мості та пра­во­вої куль­ту­ри сту­дентів у ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» з 03 груд­ня по 07 груд­ня 2018 ро­ку про­во­дить­ся Все­ук­раїнсь­кий…
29 листопада 2018, 08:57
Всі оголошення