Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
22 бе­рез­ня відбу­ла­ся І Міжвузівсь­ка на­у­ко­во-прак­тич­на кон­фе­ренція «Впро­ва­д­жен­ня ком­пе­тентнісно­го підхо­ду у про­цесі підго­тов­ки май­бутніх фахівців освітньо-кваліфікаційно­го рівня «мо­лод­ший спеціаліст»
Вчора о 16:51
22 бе­рез­ня 2018 ро­ку ви­кла­дач то­ва­рознав­чих дис­циплін кан­ди­дат с.г. на­ук По­це­луй­ко М.П. провів відкри­те лекційне за­нят­тя з дис­ципліни «Ос­но­ви стан­дар­ти­зації, мет­ро­логії та управління якістю» на те­му: ...
Вчора о 14:07
21 бе­рез­ня в рам­ках де­ка­ди цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі був про­ве­де­ний май­стер – клас «Дізнай­ся, спо­жи­ва­чу!» на те­му: «Фаль­сифікація м'яс­них ви­робів».
21 березня 2018, 15:18
20 бе­рез­ня 2018 ро­ку в рам­ках де­ка­ди цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі ви­кла­дач фахо­вих дис­циплін Фе­досєєва Н.І. про­ве­ла семінарсь­ке за­нят­тя з дис­ципліни «Тор­го­вель­на ре­кла­ма» на те­му «Ре­кламне з...
20 березня 2018, 16:00
19 бе­рез­ня ви­кла­дач Су­во­ро­ва На­талія Ми­ко­лаївна у групі 201-О про­ве­ла відкри­те прак­тичне за­нят­тя з дис­ципліни «Іно­зем­на мо­ва (за про­фесійним спря­му­ван­ням) (англійсь­ка)» на те­му: «Сільсь­ке гос­по­дар­ство...
19 березня 2018, 17:39
Всі новини

Наша праця й талант, Україно, для тебе

Бо ти в нас – найкраща, бо ти в нас – єдина!

 

Історія нашого народу – це війни і повстання, це сльози і перемоги, це незламність Байди і крилаті козацькі «чайки», це буйні веселощі на Січі після перемог і плач полонянок в неволі. Це ненависть і любов, вірність і зрада.

Це гарячі серця Січових стрільців та Героїв Небесної Сотні, це тисячі патріотів нашої держави, які зараз знаходяться на передовій, захищаючи нашу свободу, незалежність та територіальну цілісність України.

Але ми щодня, знову і знов пізнаємо для себе свою країну: вивчаємо історію, знайомимося із звичаями, традиціями й усвідомлюємо, що вона в нас одна-єдина, як і мати.

Найкращою мотивацією до суспільної праці завжди було і є розвинуте почуття гордості за свою державу, співпереживання за минуле, співпричетність до сьогодення і творення її майбуття. Саме тому патріотичному вихованню студентської молоді у коледжі надається одне з пріоритетних значень, і з цією метою 2 березня 2018 року в актовій залі коледжу відбулася тематична зустріч «Україна - єдина родина».

З вітальним словом до студентів, педагогів та усіх присутніх звернувся директор коледжу - заслужений працівник освіти і науки України Михайлов Сергій Іванович. У своїй промові він з особливою теплотою підкреслив, що студентський і педагогічний колектив - це теж одна велика наша родина, яка творить історію не тільки навчального закладу, але і громад нашого міста, області. Адже серед теперішнього покоління студентів уже є переможці олімпіад і конкурсів різних рівнів, інтелектуальних і спортивних змагань та турнірів. Свідченням цього, підкреслив директор, є нещодавно отримана перемога (ІІ місце) студенткою коледжу Анжелікою Скороход у ІІ етапі VІІІ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів закладів вищої освіти Київської області. Під час цього заходу Михайлов С.І. вручив Скороход А. диплом переможця і висловив подяку викладачу української мови і літератури Манзюк Тамарі Степанівні, а також привітав ветерана праці Кириченко З.П., якій нещодавно голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган урочисто вручив орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

Далі до слова запрошувалися почесні гості заходу: Максим Плешко - радник Ірпінського міського голови, Коцеба Тетяна - голова правління Міжнародної громадської організації «Федерація жінок за мир у всьому світі», Тарасова Тетяна - науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України, член правління Національної Ради жінок України, член президії ВСГО учасників бойових дій, АТО, ветеранів військової служби і правоохоронних органів, член ГР МО України, які у своїх виступах зазначали, що ми маємо бути єдиними у своїх помислах, а надто в діях заради спільної ідеї розбудови майбутнього нашої України.

Впродовж заходу неперевершеним співом чарували народна артистка України Наталія Шелепницька, керівник вокально-оперної студії при Київському міському будинку вчителя співачка Ірина Персанова; презентували свою творчість, яку теж гаряче підтримували усі присутні в залі, і колективи художньої самодіяльності коледжу.

Особливо емоційними були промова і молитва за Україну і її захисників настоятеля храму протоієрея Богдана Церкви Покрови Божої Матері (УПЦ КП) міста Ірпінь, яким завершився захід.

...Памʼятаймо, що ми - одного роду, і створила природа цей рід щирим серцем, щирим душею, розважливим, терплячим, дружелюбним і мирним у ставленні до інших народів. Наша країна народила багато талановитих українців, світ знає і шанує їх, і саме вони рознесли славу про нашу Україну по всьому світові. А що будуть говорити про Україну завтра, залежить від нас.

 

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
У п’ят­ни­цю, 30 бе­рез­ня, у холі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 о 10.00 го­дині відбу­деть­ся Яр­ма­рок ва­кансій.
13 березня 2018, 12:28
15 бе­рез­ня 2018 ро­ку на базі ко­ле­джу відбу­деть­ся семінар-тренінг для за­ступ­ників ди­рек­торів з нав­чаль­ної ро­бо­ти технікумів та ко­леджів
12 березня 2018, 18:59
Всі оголошення