Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
13 черв­ня 2018 ро­ку в ко­леджі про­ве­де­но за­хо­ди Дня здо­ров’я під гас­лом «Ми - за здо­ро­ве май­бутнє!»
13 червня 2018, 19:53
Сту­ден­ти спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині», ознай­о­ми­ли­ся з ор­ганізацією тор­го­во-тех­но­логічно­го про­це­су в ма...
12 червня 2018, 09:58
Умансь­кий національ­ний універ­си­тет садівництва прий­няв най­к­ра­щих сту­дентів-аг­раріїв з усіх об­ла­стей України.
08 червня 2018, 09:05
07 черв­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ла­ся кон­фе­ренція за підсум­ка­ми ви­роб­ни­чої прак­ти­ки сту­дентів ІІІ кур­су спеціаль­но­стей «Бух­гал­терсь­кий облік» та «Фінан­си і кре­дит».
07 червня 2018, 19:17
Всі новини

Наша праця й талант, Україно, для тебе

Бо ти в нас – найкраща, бо ти в нас – єдина!

 

Історія нашого народу – це війни і повстання, це сльози і перемоги, це незламність Байди і крилаті козацькі «чайки», це буйні веселощі на Січі після перемог і плач полонянок в неволі. Це ненависть і любов, вірність і зрада.

Це гарячі серця Січових стрільців та Героїв Небесної Сотні, це тисячі патріотів нашої держави, які зараз знаходяться на передовій, захищаючи нашу свободу, незалежність та територіальну цілісність України.

Але ми щодня, знову і знов пізнаємо для себе свою країну: вивчаємо історію, знайомимося із звичаями, традиціями й усвідомлюємо, що вона в нас одна-єдина, як і мати.

Найкращою мотивацією до суспільної праці завжди було і є розвинуте почуття гордості за свою державу, співпереживання за минуле, співпричетність до сьогодення і творення її майбуття. Саме тому патріотичному вихованню студентської молоді у коледжі надається одне з пріоритетних значень, і з цією метою 2 березня 2018 року в актовій залі коледжу відбулася тематична зустріч «Україна - єдина родина».

З вітальним словом до студентів, педагогів та усіх присутніх звернувся директор коледжу - заслужений працівник освіти і науки України Михайлов Сергій Іванович. У своїй промові він з особливою теплотою підкреслив, що студентський і педагогічний колектив - це теж одна велика наша родина, яка творить історію не тільки навчального закладу, але і громад нашого міста, області. Адже серед теперішнього покоління студентів уже є переможці олімпіад і конкурсів різних рівнів, інтелектуальних і спортивних змагань та турнірів. Свідченням цього, підкреслив директор, є нещодавно отримана перемога (ІІ місце) студенткою коледжу Анжелікою Скороход у ІІ етапі VІІІ Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів закладів вищої освіти Київської області. Під час цього заходу Михайлов С.І. вручив Скороход А. диплом переможця і висловив подяку викладачу української мови і літератури Манзюк Тамарі Степанівні, а також привітав ветерана праці Кириченко З.П., якій нещодавно голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган урочисто вручив орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

Далі до слова запрошувалися почесні гості заходу: Максим Плешко - радник Ірпінського міського голови, Коцеба Тетяна - голова правління Міжнародної громадської організації «Федерація жінок за мир у всьому світі», Тарасова Тетяна - науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України, член правління Національної Ради жінок України, член президії ВСГО учасників бойових дій, АТО, ветеранів військової служби і правоохоронних органів, член ГР МО України, які у своїх виступах зазначали, що ми маємо бути єдиними у своїх помислах, а надто в діях заради спільної ідеї розбудови майбутнього нашої України.

Впродовж заходу неперевершеним співом чарували народна артистка України Наталія Шелепницька, керівник вокально-оперної студії при Київському міському будинку вчителя співачка Ірина Персанова; презентували свою творчість, яку теж гаряче підтримували усі присутні в залі, і колективи художньої самодіяльності коледжу.

Особливо емоційними були промова і молитва за Україну і її захисників настоятеля храму протоієрея Богдана Церкви Покрови Божої Матері (УПЦ КП) міста Ірпінь, яким завершився захід.

...Памʼятаймо, що ми - одного роду, і створила природа цей рід щирим серцем, щирим душею, розважливим, терплячим, дружелюбним і мирним у ставленні до інших народів. Наша країна народила багато талановитих українців, світ знає і шанує їх, і саме вони рознесли славу про нашу Україну по всьому світові. А що будуть говорити про Україну завтра, залежить від нас.

 

Валентина Вдович,

заступник директора з виховної роботи

Оголошення
23 черв­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
15 червня 2018, 11:54
31 трав­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
25 травня 2018, 11:33
15 трав­ня о 13.00 в ак­товій залі відбу­деть­ся по­каз до­ку­мен­таль­но­го кінофільму “Пе­ре­хре­стя Ба­лу”. Кіно­кар­ти­на ство­ре­на за підт­рим­ки Дер­жав­но­го агент­ства України з пи­тань кіно.
13 травня 2018, 13:28
З 15 по 29 трав­ня 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­во­ди­ти­ся першість ко­ле­джу з фут­бо­лу.
26 квітня 2018, 12:54
Всі оголошення