Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
28 трав­ня про­ве­де­но інтер­ак­тив­ну он­лайн ко­мунікацію з ви­пуск­ни­ка­ми на базі про­гра­ми Zoom.
28 травня 2020, 22:29
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Всі новини

07 лютого відбулася робоча нарада в гуртожитку коледжу, у якій взяли участь  голова студентської ради гуртожитку Вікторія Левицька, член студентської ради Максим Самборук, в.о. директора Ільченко Наталія Володимирівна, заступник директора з виховної роботи Сиротенко Андрій Олександрович, вихователь гуртожитку Кириленко Тетяна Яківна, завідувач гуртожитку Сторожук Надія Миколаївна.

 Наталія Володимирівна зауважила, що, незважаючи на складну фінансову ситуацію, адміністрація прикладає максимум зусиль щодо покращення соціально-побутових умов проживання студентів. Але все відразу зробити не можливо. Кожен мешканець гуртожитку особисто  несе відповідальність щодо естетики та санітарного стану своєї кімнати. Також було проаналізовано стан оплати за проживання в гуртожитку, споживання електроенергії. Так, за 2018 рік порівняно з 2017 роком електроенергії спожито у натуральних показниках більше на 42%, у вартісних – на 50%,  що пов’язано із зростанням цін на електроенергію.

Тому дано доручення завідувачу гуртожитку Сторожук Н.М. та вихователю Кириленко Т.Я. постійно здійснювати контроль за споживанням електроенергії з метою зменшення обсягів використання, а студентам – мешканцям гуртожитку рекомендовано замінити звичайні лампи розжарення на   енергоощадливі лампи.

На нараді було обговорено і ряд інших першочергових завдань щодо покращення соціально-побутових умов проживання гуртожитку.

Вирішено створити на 5-му поверсі гуртожитку ігрову кімнату для

проведення дозвілля мешканців гуртожитку  у вільний час. За кошти профспілкового комітету уже придбано:  настільні ігри «Монополія» та «Вежа», 2 комплекти шахів, шашки, нарди, лото.
         Після наради було проведено перевірку санітарного стану кімнат, кухонь, побутових приміщень, за наслідками якої будуть вжиті відповідні заходи щодо мотивації окремих студентів та покращення санітарного стану їх кімнат.

 

Оголошення
2 черв­ня о 15 го­дині відбу­деть­ся он­лайн засідан­ня ме­то­дич­но­го семіна­ру з ви­ко­ри­стан­ням з ви­ко­ри­стан­ням до­дат­ку ZOOM.
Сьогодні о 12:51
27 травня 2020, 13:17
Всі оголошення