Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
19 ве­рес­ня 2019 ро­ку роз­по­ча­ло­ся нав­чан­ня за про­гра­ма­ми підго­тов­ки ба­ка­лаврів (за­оч­на фор­ма нав­чан­ня) на Міжка­фед­ральній нав­чальній ла­бо­ра­торії НУБіП України.
19 вересня 2019, 12:47
У рам­ках пла­ну ро­бо­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі про­ве­ли май­стер-клас з ме­тою про­форієнтації се­ред учнів 9-11 класів ІАЛ НУБіП У...
19 вересня 2019, 10:59
Всі новини

07 лютого відбулася робоча нарада в гуртожитку коледжу, у якій взяли участь  голова студентської ради гуртожитку Вікторія Левицька, член студентської ради Максим Самборук, в.о. директора Ільченко Наталія Володимирівна, заступник директора з виховної роботи Сиротенко Андрій Олександрович, вихователь гуртожитку Кириленко Тетяна Яківна, завідувач гуртожитку Сторожук Надія Миколаївна.

 Наталія Володимирівна зауважила, що, незважаючи на складну фінансову ситуацію, адміністрація прикладає максимум зусиль щодо покращення соціально-побутових умов проживання студентів. Але все відразу зробити не можливо. Кожен мешканець гуртожитку особисто  несе відповідальність щодо естетики та санітарного стану своєї кімнати. Також було проаналізовано стан оплати за проживання в гуртожитку, споживання електроенергії. Так, за 2018 рік порівняно з 2017 роком електроенергії спожито у натуральних показниках більше на 42%, у вартісних – на 50%,  що пов’язано із зростанням цін на електроенергію.

Тому дано доручення завідувачу гуртожитку Сторожук Н.М. та вихователю Кириленко Т.Я. постійно здійснювати контроль за споживанням електроенергії з метою зменшення обсягів використання, а студентам – мешканцям гуртожитку рекомендовано замінити звичайні лампи розжарення на   енергоощадливі лампи.

На нараді було обговорено і ряд інших першочергових завдань щодо покращення соціально-побутових умов проживання гуртожитку.

Вирішено створити на 5-му поверсі гуртожитку ігрову кімнату для

проведення дозвілля мешканців гуртожитку  у вільний час. За кошти профспілкового комітету уже придбано:  настільні ігри «Монополія» та «Вежа», 2 комплекти шахів, шашки, нарди, лото.
         Після наради було проведено перевірку санітарного стану кімнат, кухонь, побутових приміщень, за наслідками якої будуть вжиті відповідні заходи щодо мотивації окремих студентів та покращення санітарного стану їх кімнат.

 

Оголошення
30 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 10:00 біля нав­чаль­но­го кор­пу­су №1 відбу­деть­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють», при­свя­че­на річниці за­ги­белі на Сході України ви­кла­да­ча ко­ле­джу Багіро­ва…
Вчора о 16:32
23 ве­рес­ня 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України.
13 вересня 2019, 19:05
06 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 13.00 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
03 вересня 2019, 15:02
Всі оголошення