Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
20 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
6 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відвіда­ли Міжна­родні ви­став­ки «Agro Animal Show» та «Фрук­ти. Овочі. Логісти­ка» на базі Міжна­род­но­го ви­став­ко­во­го цен­тру.
6 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку ви­кла­дачі і сту­ден­ти відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відвіда­ли ПрАТ «ОБОЛОНЬ».
7 години тому
18 лю­то­го 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся звітно-ви­бор­на кон­фе­ренція сту­дентів ко­ле­джу.
18 лютого 2019, 15:52
Всі новини

07 лютого відбулася робоча нарада в гуртожитку коледжу, у якій взяли участь  голова студентської ради гуртожитку Вікторія Левицька, член студентської ради Максим Самборук, в.о. директора Ільченко Наталія Володимирівна, заступник директора з виховної роботи Сиротенко Андрій Олександрович, вихователь гуртожитку Кириленко Тетяна Яківна, завідувач гуртожитку Сторожук Надія Миколаївна.

 Наталія Володимирівна зауважила, що, незважаючи на складну фінансову ситуацію, адміністрація прикладає максимум зусиль щодо покращення соціально-побутових умов проживання студентів. Але все відразу зробити не можливо. Кожен мешканець гуртожитку особисто  несе відповідальність щодо естетики та санітарного стану своєї кімнати. Також було проаналізовано стан оплати за проживання в гуртожитку, споживання електроенергії. Так, за 2018 рік порівняно з 2017 роком електроенергії спожито у натуральних показниках більше на 42%, у вартісних – на 50%,  що пов’язано із зростанням цін на електроенергію.

Тому дано доручення завідувачу гуртожитку Сторожук Н.М. та вихователю Кириленко Т.Я. постійно здійснювати контроль за споживанням електроенергії з метою зменшення обсягів використання, а студентам – мешканцям гуртожитку рекомендовано замінити звичайні лампи розжарення на   енергоощадливі лампи.

На нараді було обговорено і ряд інших першочергових завдань щодо покращення соціально-побутових умов проживання гуртожитку.

Вирішено створити на 5-му поверсі гуртожитку ігрову кімнату для

проведення дозвілля мешканців гуртожитку  у вільний час. За кошти профспілкового комітету уже придбано:  настільні ігри «Монополія» та «Вежа», 2 комплекти шахів, шашки, нарди, лото.
         Після наради було проведено перевірку санітарного стану кімнат, кухонь, побутових приміщень, за наслідками якої будуть вжиті відповідні заходи щодо мотивації окремих студентів та покращення санітарного стану їх кімнат.

 

Оголошення
Ме­то­дич­ний семінар «Про­ект­на тех­но­логія: суть, до­свід, ви­ко­ри­стан­ня, роль у роз­вит­ку пізна­валь­но-по­шу­ко­вої діяль­ності сту­дентів і ви­кла­дачів» відбу­деть­ся 25 лю­то­го у формі пре­зен­тації…
13 лютого 2019, 17:04
Всі оголошення