Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
20 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
7 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відвіда­ли Міжна­родні ви­став­ки «Agro Animal Show» та «Фрук­ти. Овочі. Логісти­ка» на базі Міжна­род­но­го ви­став­ко­во­го цен­тру.
7 години тому
20 лю­то­го 2019 ро­ку ви­кла­дачі і сту­ден­ти відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відвіда­ли ПрАТ «ОБОЛОНЬ».
8 години тому
18 лю­то­го 2019 ро­ку у ко­леджі відбу­ла­ся звітно-ви­бор­на кон­фе­ренція сту­дентів ко­ле­джу.
18 лютого 2019, 15:52
Всі новини

Усний рахунок кожного дня – світла пам’ять

                                                                                   та гострий розум на довгі роки!

Одним з найпопулярніших різновидів інтелектуальної гри сьогодні стає усний рахунок. Він не тільки допомагає в навчанні, а й всебічно розвиває людину. Навчившись швидко рахувати, діти починають швидше мислити, формулювати свою думку. Вміння швидко та правильно рахувати – можливість не тільки зекономити власний час, а й розвинути свій розумовий потенціал.

З метою підвищення інтересу студентів до вивчення математики  та виявлення обдарованих студентів з нестандартним мисленням, 28 листопада 2018 року у коледжі в рамках тижня фундаментальних дисциплін та комп’ютерних технологій викладачі Даль Н.В., Іваненко Н.В. провели конкурс усного рахунку.

Не допустили жодної помилки студенти:

Чепурний Б. гр. 107-К,

Вашуленко Д. гр. 107-К,

Сіренко В. гр. 104-М,

Горобей О. гр 103-Ф,

Кантемир Є. гр 103-Ф.

 

Вітаємо переможців конкурсу!

Даль Н.В., голова циклової комісії фундаментальних

                                                        дисциплін та комп’ютерних технологій

 

Оголошення
Ме­то­дич­ний семінар «Про­ект­на тех­но­логія: суть, до­свід, ви­ко­ри­стан­ня, роль у роз­вит­ку пізна­валь­но-по­шу­ко­вої діяль­ності сту­дентів і ви­кла­дачів» відбу­деть­ся 25 лю­то­го у формі пре­зен­тації…
13 лютого 2019, 17:04
Всі оголошення