Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Три­ває прий­ом до­ку­ментів для всту­пу на 1 курс до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» для абітурієнтів на ос­нові ба­зо­вої за­галь­ної се­ред­ньої освіти (9-ти класів).
11 липня 2018, 09:19
7 лип­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ли­ся ювілейні зустрічі ви­пуск­ників 1973 та 1998 років.
07 липня 2018, 15:20
У ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2018 ро­ку
26 червня 2018, 22:02
Всі новини

Метою засідання гуртка  було збагатити  уявлення студентів  про рідний край,   державні символи України,  поглибити знання про історичне минуле, сприяти формуванню національної самосвідомості,  ознайомити студентів з основними історичними подіями становлення державності України.

У своїх доповідях та презентаціях студенти розповіли про історію України та її сьогодення, а також цікаві факти про визначні місця нашої країни та всесвітньо відомих українців.

Особливо цікавими виявились доповіді студентів Білоцького Михайла (203-Ф),  Калніболоцької Олени (203-Ф), Корнієнка Андрія (203-Ф) на тему: «Known  past and present Ukraine».  Погорілого Ярослава (203-Ф), Клименко Ольги (203-Ф) на тему: «The national symbols of Ukraine». Студенти групи 201-О Андрійчук Наталія, Бабенко Надія, Доманчук Василина, Тимошенко Анастасія, Холодкова Юлія та Регулян Анастасія  підготували змістовні доповіді та показали презентації на теми: «Sights of Ukraine», «Outstanding people of Ukraine».    

 Цей захід  сприяв  вихованню у  студентів  любові до України, шанобливого ставлення до традицій українського народу, його історії.

Викладач англійської мови Суворова Н.М.