Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
19 груд­ня у ко­леджі відбув­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 2018 ро­ку».
19 грудня 2018, 19:30
ЩИРО ВІТАЄМО СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ З ДНЕМ СВЯТОГО МИКОЛАЯ!
19 грудня 2018, 09:00
Щи­ро вітаю з Днем Свя­то­го Ми­ко­лая Чу­до­твор­ця – од­ним із най­світліших і най­радісніших хри­сти­янсь­ких свят.
19 грудня 2018, 09:00
Всі новини

Метою засідання гуртка  було збагатити  уявлення студентів  про рідний край,   державні символи України,  поглибити знання про історичне минуле, сприяти формуванню національної самосвідомості,  ознайомити студентів з основними історичними подіями становлення державності України.

У своїх доповідях та презентаціях студенти розповіли про історію України та її сьогодення, а також цікаві факти про визначні місця нашої країни та всесвітньо відомих українців.

Особливо цікавими виявились доповіді студентів Білоцького Михайла (203-Ф),  Калніболоцької Олени (203-Ф), Корнієнка Андрія (203-Ф) на тему: «Known  past and present Ukraine».  Погорілого Ярослава (203-Ф), Клименко Ольги (203-Ф) на тему: «The national symbols of Ukraine». Студенти групи 201-О Андрійчук Наталія, Бабенко Надія, Доманчук Василина, Тимошенко Анастасія, Холодкова Юлія та Регулян Анастасія  підготували змістовні доповіді та показали презентації на теми: «Sights of Ukraine», «Outstanding people of Ukraine».    

 Цей захід  сприяв  вихованню у  студентів  любові до України, шанобливого ставлення до традицій українського народу, його історії.

Викладач англійської мови Суворова Н.М.

Оголошення
З 08 по 31 січня 2019 р. три­ває реєстрація на пробне ЗНО
11 січня 2019, 11:37
18 січня відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар «Про­фесійне ви­го­ран­ня пе­да­го­га та шля­хи йо­го по­пе­ре­джен­ня».
10 січня 2019, 13:43
ІІ се­местр 2018-2019 н.р. роз­поч­неть­ся 21 січня 2019 ро­ку.
27 грудня 2018, 11:34
13 груд­ня 2018 ро­ку о 12.30 год. у кон­фе­ренц­залі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
11 грудня 2018, 09:18
18 груд­ня, у вівто­рок, о 10 го­дині в ме­то­дич­но­му кабінету ко­ле­джу відбу­деть­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду ви­кла­дачів «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 1-го…
05 грудня 2018, 16:05
Всі оголошення