Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
19 груд­ня у ко­леджі відбув­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 2018 ро­ку».
19 грудня 2018, 19:30
ЩИРО ВІТАЄМО СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ З ДНЕМ СВЯТОГО МИКОЛАЯ!
19 грудня 2018, 09:00
Щи­ро вітаю з Днем Свя­то­го Ми­ко­лая Чу­до­твор­ця – од­ним із най­світліших і най­радісніших хри­сти­янсь­ких свят.
19 грудня 2018, 09:00
Всі новини

11 квітня 2018 р. викладач циклової комісії маркетингу і торгівлі Вінник І.В. у групі 306(210)-Т провела відкрите практичне заняття з дисципліни «Товарознавство (непродовольчі товари)» на тему: «Розпізнавання асортименту та споживних властивостей ювелірних товарів».

Мета заняття -   навчитися розпізнавати дорогоцінні та кольорові металеві сплави і дорогоцінне (напівдорогоцінне) каміння за зовнішніми ознаками; вивчити видовий асортимент ювелірних товарів; набути практичних навичок щодо оцінки якості ювелірних виробів за допомогою нормативно-технічної документації.

Реалізації мети практичного заняття сприяли використання зразків товарів, підготовка студентами доповідей – презентацій: «Історія винайдення золота, срібла, платини», «Особливості застосування дорогоцінних каменів», «Властивості  напівдорогоцінних каменів» та виконання завдань у робочому зошиті для практичних робіт з дисципліни «Товарознавство (непродовольчі товари)».

У ході проведення заняття викладач Вінник І.В. наголосила на характерних особливостях окремих видів дорогоцінних металів, відобразила теоретичні положення ідентифікації дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, охарактеризувала вітчизняний досвід щодо клеймування та випробування виробів із дорогоцінних металів, також продемонструвала відеоролик про правила продажу ювелірних виробів згідно з вимогами нормативних документів.

Заняття було насиченим та цікавим: під керівництвом викладача студенти детально вивчили основні сплави металів, проби та клеймування ювелірних виробів. Використовуючи прилад для спостереження, на прикладі зразків ювелірних виробів навчилися читати клейма дорогоцінних металів та досліджувати наявність дорогоцінного металу у сплаві в різних вагових одиницях. Опанували навички щодо товарознавчої оцінки ювелірних виробів, яка є ознакою запобігання фальсифікації та підробок.

У кінці заняття Вінник І.В. підвела підсумки та відзначила найбільш активних студентів, які продемонстрували глибокі знання з класифікації, властивостей та асортименту ювелірних виробів.

Присутні на відкритому занятті викладачі коледжу та студенти групи в анкетах та при обговоренні заняття високо оцінили володіння викладачем інноваційними технологіями навчання, вміння здійснювати міжпредметні зв’язки, об'єктивність в оцінці знань студентів, культуру мовлення Вінник І.В.

Оксана Погоріла, методист коледжу

Оголошення
З 08 по 31 січня 2019 р. три­ває реєстрація на пробне ЗНО
11 січня 2019, 11:37
18 січня відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар «Про­фесійне ви­го­ран­ня пе­да­го­га та шля­хи йо­го по­пе­ре­джен­ня».
10 січня 2019, 13:43
ІІ се­местр 2018-2019 н.р. роз­поч­неть­ся 21 січня 2019 ро­ку.
27 грудня 2018, 11:34
13 груд­ня 2018 ро­ку о 12.30 год. у кон­фе­ренц­залі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
11 грудня 2018, 09:18
18 груд­ня, у вівто­рок, о 10 го­дині в ме­то­дич­но­му кабінету ко­ле­джу відбу­деть­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду ви­кла­дачів «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 1-го…
05 грудня 2018, 16:05
Всі оголошення