Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Сту­ден­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» успішно про¬хо¬дять ви­роб­ни­чу прак­ти­ку, на­бу­ва­ють прак­тич­них на­ви­чок та про-фесійно­го до­свіду за обра­ни­ми спеціаль­но­стя­ми, а та­кож зби­ра­ють фа...
17 травня 2019, 16:21
Вибір про­фесії – це спра­ва не од­но­го дня.
17 травня 2019, 15:13
Ша­нуємо і зберігаємо віковічні українські куль­турні тра­диції, бе­ру­чи участь у свят­ку­ванні Все­світньо­го дня ви­ши­ван­ки.
16 травня 2019, 17:00
З ме­тою відрод­жен­ня давніх українсь­ких зви­чаїв і тра­дицій, про­буд­жен­ня у сту­дентів пре­крас­них і бла­го­род­них по­чуттів – свя­то­го і ніжно­го став­лен­ня до ма­терів, класні керівни­ки груп 101-О і 202-О зі ...
15 травня 2019, 15:02
Всі новини

З метою ознайомлення з новинами рекламногоринку України і Європи, отримання конкретних порад від професіоналів та спеціалістів у рекламній і поліграфічній промисловості, 13 березня 2019 року викладачі Федосєєва Наталія Іванівна та Гурська Лариса Леонідівна в рамках декади циклової комісії маркетингу і торгівлі   відвідали Х виставку реклами та поліграфії RemaDays Kiev 2019 зі студентами ІІІ курсу групи 306 (210)–Т спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і студентами ІІ курсу групи 204–М спеціальності «Маркетинг» відділення підприємництва та інформаційних технологій.

Міжнародний виставковий центр став майданчиком розвитку прямих бізнес контактів та платформою для дискусії спрямованої на побудову реалій рекламного бізнесу, що постійно змінюються. Учасниками RemaDays Kiev 2019 були представлені рекламні сектори: Gifts & Textile          (сувеніри та рекламна продукція, фото / відео, виробництво упаковки), Sign & Visual (зовнішня і внутрішня реклама, рішення для організації заходів), Tech & Print (матеріали та техніка для виробництва реклами, друк, ІТ-рішення для реклами).

Здобувачі вищої освіти мали змогу взяти участь у дискусії під час REMAКонгресу, де професіонали та експерти ринку реклами ділилися своїм багатим досвідом у рамках галузевої конференції ПрактікКейс.

 

 

 

Федосєєва Наталія,

 викладач циклової комісії маркетингу і торгівлі,

Гурська Лариса,

викладач економічних  дисциплін.