Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
25 лю­то­го ко­ледж відсвят­ку­вав Ко­лодія.
2 години тому
25 лю­то­го відбу­ла­ся зустріч сту­дентів ко­ле­джу з до­цен­том ка­фед­ри обліку і опо­дат­ку­ван­ня НУБіП України Во­ло­ди­ми­ром Лит­ви­нен­ком
3 години тому
Для сту­дентів ко­ле­джу спеціаль­ності «Фінан­си, банківсь­ка спра­ва та страху­ван­ня» керівник відділу кадрів ПАТ КБ «При­ват­банк» про­ве­ла пре­зен­тацію он­лайн-прак­ти­ки.
3 години тому
21 лю­то­го у рам­ках про­форієнтаційно­го проєкту «Зи­мо­ва шко­ла – 2020» ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли інтер­ак­тив­ну вікто­ри­ну з фінан­со­вої гра­мот­ності для учнів 9-Б кла­су Ірпінсь­кої СЗОШ І-ІІІ сту­пенів з пог­ли...
22 лютого 2020, 20:43
21 лю­то­го 2020 ро­ку сту­ден­ти ко­ле­джу відзна­чи­ли Міжна­род­ний день рідної мо­ви
22 лютого 2020, 20:38
Всі новини

З метою ознайомлення з новинами рекламногоринку України і Європи, отримання конкретних порад від професіоналів та спеціалістів у рекламній і поліграфічній промисловості, 13 березня 2019 року викладачі Федосєєва Наталія Іванівна та Гурська Лариса Леонідівна в рамках декади циклової комісії маркетингу і торгівлі   відвідали Х виставку реклами та поліграфії RemaDays Kiev 2019 зі студентами ІІІ курсу групи 306 (210)–Т спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» і студентами ІІ курсу групи 204–М спеціальності «Маркетинг» відділення підприємництва та інформаційних технологій.

Міжнародний виставковий центр став майданчиком розвитку прямих бізнес контактів та платформою для дискусії спрямованої на побудову реалій рекламного бізнесу, що постійно змінюються. Учасниками RemaDays Kiev 2019 були представлені рекламні сектори: Gifts & Textile          (сувеніри та рекламна продукція, фото / відео, виробництво упаковки), Sign & Visual (зовнішня і внутрішня реклама, рішення для організації заходів), Tech & Print (матеріали та техніка для виробництва реклами, друк, ІТ-рішення для реклами).

Здобувачі вищої освіти мали змогу взяти участь у дискусії під час REMAКонгресу, де професіонали та експерти ринку реклами ділилися своїм багатим досвідом у рамках галузевої конференції ПрактікКейс.

 

 

 

Федосєєва Наталія,

 викладач циклової комісії маркетингу і торгівлі,

Гурська Лариса,

викладач економічних  дисциплін.