Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
19 груд­ня у ко­леджі відбув­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 2018 ро­ку».
19 грудня 2018, 19:30
ЩИРО ВІТАЄМО СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ З ДНЕМ СВЯТОГО МИКОЛАЯ!
19 грудня 2018, 09:00
Щи­ро вітаю з Днем Свя­то­го Ми­ко­лая Чу­до­твор­ця – од­ним із най­світліших і най­радісніших хри­сти­янсь­ких свят.
19 грудня 2018, 09:00
Всі новини

Кар’єра в умовах ринку праці – це успішний «продаж» своїх умінь та інтелекту, тому в інтересах кожного зробити це вдало.

9 лютого 2018 року викладачі циклової комісії Березинець С.К., Вінник І.В., Фєдосєєва Н.І. провели тренінг з працевлаштування для студентів третього курсу спеціальностей «Товарознавство і комерційна діяльність», «Маркетингова діяльність», який мав на меті підвищити обізнаність студентської молоді з питань пошуку роботи як передумови успішного професійного майбутнього.

Тренінг надав комплексне розуміння процесу пошуку роботи своєї мрії. Студенти дізнались про сучасні інструменти та шляхи пошуку роботи. В рамках тренінгу з працевлаштування учасники ознайомилися з практикою складання резюме та секретами виділення своєї кандидатури серед інших; приймали поради щодо підготовки та успішного проходження співбесіди.

Такі заходи є важливими, оскільки урізноманітнюють навчальний процес, дозволяють всебічно обговорити актуальні проблеми та виробити стратегії концепції для їх розв’язання.

Отже, знаходить той, хто шукає. Повірте у власні сили і можливості, не бійтеся труднощів, сміливо долайте усі перешкоди для здійснення мрії свого життя – і все вийде!

 

С.К. Березинець,

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі

Оголошення
З 08 по 31 січня 2019 р. три­ває реєстрація на пробне ЗНО
11 січня 2019, 11:37
18 січня відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар «Про­фесійне ви­го­ран­ня пе­да­го­га та шля­хи йо­го по­пе­ре­джен­ня».
10 січня 2019, 13:43
ІІ се­местр 2018-2019 н.р. роз­поч­неть­ся 21 січня 2019 ро­ку.
27 грудня 2018, 11:34
13 груд­ня 2018 ро­ку о 12.30 год. у кон­фе­ренц­залі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
11 грудня 2018, 09:18
18 груд­ня, у вівто­рок, о 10 го­дині в ме­то­дич­но­му кабінету ко­ле­джу відбу­деть­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду ви­кла­дачів «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 1-го…
05 грудня 2018, 16:05
Всі оголошення