Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Три­ває прий­ом до­ку­ментів для всту­пу на 1 курс до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» для абітурієнтів на ос­нові ба­зо­вої за­галь­ної се­ред­ньої освіти (9-ти класів).
11 липня 2018, 09:19
7 лип­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ли­ся ювілейні зустрічі ви­пуск­ників 1973 та 1998 років.
07 липня 2018, 15:20
У ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2018 ро­ку
26 червня 2018, 22:02
Всі новини

Кар’єра в умовах ринку праці – це успішний «продаж» своїх умінь та інтелекту, тому в інтересах кожного зробити це вдало.

9 лютого 2018 року викладачі циклової комісії Березинець С.К., Вінник І.В., Фєдосєєва Н.І. провели тренінг з працевлаштування для студентів третього курсу спеціальностей «Товарознавство і комерційна діяльність», «Маркетингова діяльність», який мав на меті підвищити обізнаність студентської молоді з питань пошуку роботи як передумови успішного професійного майбутнього.

Тренінг надав комплексне розуміння процесу пошуку роботи своєї мрії. Студенти дізнались про сучасні інструменти та шляхи пошуку роботи. В рамках тренінгу з працевлаштування учасники ознайомилися з практикою складання резюме та секретами виділення своєї кандидатури серед інших; приймали поради щодо підготовки та успішного проходження співбесіди.

Такі заходи є важливими, оскільки урізноманітнюють навчальний процес, дозволяють всебічно обговорити актуальні проблеми та виробити стратегії концепції для їх розв’язання.

Отже, знаходить той, хто шукає. Повірте у власні сили і можливості, не бійтеся труднощів, сміливо долайте усі перешкоди для здійснення мрії свого життя – і все вийде!

 

С.К. Березинець,

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі