Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
22 січня 2021р. клас­ний керівник групи 204-Ф Ку­ракіна О.В. про­ве­ла ви­хов­ну го­ди­ну з на­го­ди Дня Со­бор­ності України
23 січня 2021, 20:04
Спільна ро­бо­та, що дає ре­зуль­тат.
22 січня 2021, 20:06
14 січня 2021 ро­ку у ко­леджі відбув­ся пе­да­гогічний семінар.
15 січня 2021, 09:10
Всі новини

Основний текст: 17 листопада 2020 року викладач облікових дисциплін Черненька Л.Б. провела в режимі онлайн з використанням сервісу ZOOM гру-вікторину «Моя майбутня професія» зі студентами ІІІ курсу економічного відділення, які опановують спеціальність 071 «Облік і оподаткування».

Учасники гри-вікторини продемонстрували здатність працювати командами в умовах дистанційного навчання, майстерність виконання завдань, творчий підхід, вміння застосовувати теоретичні знання на практиці, проявили логічне мислення, відповідаючи на питання з використанням ігрової навчальної платформи «Kahoot!».

Гра, проведена з використанням ІКТ та інтерактивних методів навчання, викликала неабиякий інтерес.

У результаті напруженої боротьби перемогу здобули:

І місце – команда групи 301-О, капітан команди Обрусний Владислав;

ІІ місце – команда групи 302-О, капітан команди Паламарчук Віктор;

ІІІ місце – команди №1 і №2 груп 301-О, 302-О, капітани команд Безобчук Юлія, Марченко Микита.

Вітаємо майбутніх фахівців з бухгалтерського обліку з перемогою і бажаємо нових успіхів та досягнень у вивченні фахових дисциплін!

 

Л.Б.Черненька,

викладач фінансово-економічних

та облікових дисциплін

Оголошення
За­про­шуємо сту­дентів ко­ле­джу взя­ти участь у кон­курсі з ви­дачі гран­ту
20 січня 2021, 10:38
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь¬кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
14 січня 2021, 14:39
14 січня об 11 го­дині відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар.
11 січня 2021, 19:29
10 груд­ня 2020 ро­ку о 16:00 на базі плат­фор­ми Zoom відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар.
03 грудня 2020, 20:54
Всі оголошення