Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
17 жо­втня ме­то­дист За­бо­лот­на А.Г. зустріла­ся з пе­да­го­га­ми та уч­ня­ми 9-х класів За­гальцівсь­ко­го нав­чаль­но-ви­хов­но­го об’єднан­ня «Шко­ла І- ІІІ сту­пенів – дитячий са­док» Бо­ро­дянсь­кої рай­он­ної дер­жав­ної ...
17 жовтня 2018, 17:41
17 жо­втня 2018 ро­ку пе­да­гогічні працівни­ки ко­ле­джу Іва­нен­ко Н.В. і Фрідріхсон Н.В. відвіда­ли Ірпінсь­ку спеціалізо­ва­ну ЗОШ І-ІІІ сту­пенів № 12.
17 жовтня 2018, 17:39
17 жо­втня у ко­леджі відбу­ло­ся засідан­ня ате­стаційної комісії.
17 жовтня 2018, 17:31
Ви­кла­дачі ко­ле­джу про­ве­ли про­форієнтаційну ро­бо­ту з уч­ня­ми Бу­чансь­кої НВК «СЗОШ І-ІІІ сту­пенів – ЗОШ І-ІІІ сту­пенів» № 3.
16 жовтня 2018, 15:29
Всі новини

07 червня 2018 року в коледжі відбулася студентська конференція за підсумками виробничої практики студентів ІІІ курсу спеціальностей «Бухгалтерський облік» та «Фінанси і кредит», на якій були присутні і студенти ІІ курсу.  Під керівництвом викладачів – керівників практик  випускових циклових комісій економічного відділення студенти-практиканти підготували цікаві доповіді-презентації  щодо характеристик баз практик. Виступаючі студенти розповіли про свої враження, досягнення, поділилися своїми думками про організаційну та практичну роботу, а також наголосили на труднощах, з якими довелося зустрітися, та способах їх подолання.

Студенти спеціальності «Бухгалтерський облік» Безух Сніжана, Малюк Ольга, Войнівська Маріна та Ключко Олена проходили практику на підприємствах: ТОВ «КФ «Тортовик», ТОВ «Фастівський хлібокомбінат», ДП «Клавдієський лісгосп» та ЖФ ФГ «Аделаїда».  Практиканти мали можливість реалізувати набуті  в коледжі теоретичні знання, ознайомитися з основними економічними показниками фінансово-господарської діяльності підприємства та набути практичних компетенцій у роботі з первинною документацією і формами фінансової звітності.

Майбутні фінансисти Гладченко Віктор, Дубинюк Інна, Кругляк Вікторія та Максименко Аліна проходили практику у банківських установах: Ірпінському відділенні АТ «Ощадбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк». Під час практики вони ознайомилися з основами роботи у фінансово-кредитних установах, а також навчилися користуватися послугами і продуктами комерційного банку.

Незважаючи на те, що студентам ІІ курсу не всі професійні терміни та поняття були зрозумілі, вони отримали інформацію щодо практичного досвіду, набутого студентами-випускниками за період виробничої практики.

 

Наталія Лісовська,

завідувач навчально-виробничої практики

 

Оголошення
12 груд­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся ІХ Все­ук­раїнсь­кий кон­курс з англійсь­кої мо­ви «Гринвіч»
09 жовтня 2018, 11:12
Щоб успішно скла­сти ЗНО, по­чи­най го­ту­ва­ти­ся вже сьо­годні!
08 жовтня 2018, 15:05
4 жо­втня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­дуть­ся свят­кові за­хо­ди з на­го­ди про­фесійно­го свя­та – Дня працівників освіти
03 жовтня 2018, 18:30
3 жо­втня 2018 ро­ку в ак­товій залі ко­ле­джу о 14.00 відбу­деть­ся ви­ста­ва студії те­ат­ру та кіно «Ро­мео і Джульєта»
02 жовтня 2018, 15:28
29 жо­втня у ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу бу­де про­ве­де­ний відбірко­вий етап кон­кур­су «ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР».
01 жовтня 2018, 10:40
Всі оголошення