Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Сту­ден­ти ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» успішно про¬хо¬дять ви­роб­ни­чу прак­ти­ку, на­бу­ва­ють прак­тич­них на­ви­чок та про-фесійно­го до­свіду за обра­ни­ми спеціаль­но­стя­ми, а та­кож зби­ра­ють фа...
17 травня 2019, 16:21
Вибір про­фесії – це спра­ва не од­но­го дня.
17 травня 2019, 15:13
Ша­нуємо і зберігаємо віковічні українські куль­турні тра­диції, бе­ру­чи участь у свят­ку­ванні Все­світньо­го дня ви­ши­ван­ки.
16 травня 2019, 17:00
З ме­тою відрод­жен­ня давніх українсь­ких зви­чаїв і тра­дицій, про­буд­жен­ня у сту­дентів пре­крас­них і бла­го­род­них по­чуттів – свя­то­го і ніжно­го став­лен­ня до ма­терів, класні керівни­ки груп 101-О і 202-О зі ...
15 травня 2019, 15:02
Всі новини

07 червня 2018 року в коледжі відбулася студентська конференція за підсумками виробничої практики студентів ІІІ курсу спеціальностей «Бухгалтерський облік» та «Фінанси і кредит», на якій були присутні і студенти ІІ курсу.  Під керівництвом викладачів – керівників практик  випускових циклових комісій економічного відділення студенти-практиканти підготували цікаві доповіді-презентації  щодо характеристик баз практик. Виступаючі студенти розповіли про свої враження, досягнення, поділилися своїми думками про організаційну та практичну роботу, а також наголосили на труднощах, з якими довелося зустрітися, та способах їх подолання.

Студенти спеціальності «Бухгалтерський облік» Безух Сніжана, Малюк Ольга, Войнівська Маріна та Ключко Олена проходили практику на підприємствах: ТОВ «КФ «Тортовик», ТОВ «Фастівський хлібокомбінат», ДП «Клавдієський лісгосп» та ЖФ ФГ «Аделаїда».  Практиканти мали можливість реалізувати набуті  в коледжі теоретичні знання, ознайомитися з основними економічними показниками фінансово-господарської діяльності підприємства та набути практичних компетенцій у роботі з первинною документацією і формами фінансової звітності.

Майбутні фінансисти Гладченко Віктор, Дубинюк Інна, Кругляк Вікторія та Максименко Аліна проходили практику у банківських установах: Ірпінському відділенні АТ «Ощадбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк». Під час практики вони ознайомилися з основами роботи у фінансово-кредитних установах, а також навчилися користуватися послугами і продуктами комерційного банку.

Незважаючи на те, що студентам ІІ курсу не всі професійні терміни та поняття були зрозумілі, вони отримали інформацію щодо практичного досвіду, набутого студентами-випускниками за період виробничої практики.

 

Наталія Лісовська,

завідувач навчально-виробничої практики