Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
19 груд­ня у ко­леджі відбув­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 2018 ро­ку».
19 грудня 2018, 19:30
ЩИРО ВІТАЄМО СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ З ДНЕМ СВЯТОГО МИКОЛАЯ!
19 грудня 2018, 09:00
Щи­ро вітаю з Днем Свя­то­го Ми­ко­лая Чу­до­твор­ця – од­ним із най­світліших і най­радісніших хри­сти­янсь­ких свят.
19 грудня 2018, 09:00
Всі новини

07 червня 2018 року в коледжі відбулася студентська конференція за підсумками виробничої практики студентів ІІІ курсу спеціальностей «Бухгалтерський облік» та «Фінанси і кредит», на якій були присутні і студенти ІІ курсу.  Під керівництвом викладачів – керівників практик  випускових циклових комісій економічного відділення студенти-практиканти підготували цікаві доповіді-презентації  щодо характеристик баз практик. Виступаючі студенти розповіли про свої враження, досягнення, поділилися своїми думками про організаційну та практичну роботу, а також наголосили на труднощах, з якими довелося зустрітися, та способах їх подолання.

Студенти спеціальності «Бухгалтерський облік» Безух Сніжана, Малюк Ольга, Войнівська Маріна та Ключко Олена проходили практику на підприємствах: ТОВ «КФ «Тортовик», ТОВ «Фастівський хлібокомбінат», ДП «Клавдієський лісгосп» та ЖФ ФГ «Аделаїда».  Практиканти мали можливість реалізувати набуті  в коледжі теоретичні знання, ознайомитися з основними економічними показниками фінансово-господарської діяльності підприємства та набути практичних компетенцій у роботі з первинною документацією і формами фінансової звітності.

Майбутні фінансисти Гладченко Віктор, Дубинюк Інна, Кругляк Вікторія та Максименко Аліна проходили практику у банківських установах: Ірпінському відділенні АТ «Ощадбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк». Під час практики вони ознайомилися з основами роботи у фінансово-кредитних установах, а також навчилися користуватися послугами і продуктами комерційного банку.

Незважаючи на те, що студентам ІІ курсу не всі професійні терміни та поняття були зрозумілі, вони отримали інформацію щодо практичного досвіду, набутого студентами-випускниками за період виробничої практики.

 

Наталія Лісовська,

завідувач навчально-виробничої практики

 

Оголошення
З 08 по 31 січня 2019 р. три­ває реєстрація на пробне ЗНО
11 січня 2019, 11:37
18 січня відбу­деть­ся пси­хо­ло­го-пе­да­гогічний семінар «Про­фесійне ви­го­ран­ня пе­да­го­га та шля­хи йо­го по­пе­ре­джен­ня».
10 січня 2019, 13:43
ІІ се­местр 2018-2019 н.р. роз­поч­неть­ся 21 січня 2019 ро­ку.
27 грудня 2018, 11:34
13 груд­ня 2018 ро­ку о 12.30 год. у кон­фе­ренц­залі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу
11 грудня 2018, 09:18
18 груд­ня, у вівто­рок, о 10 го­дині в ме­то­дич­но­му кабінету ко­ле­джу відбу­деть­ся круг­лий стіл – пре­зен­тація до­свіду ви­кла­дачів «Моє кра­ще за­нят­тя, кра­ща ме­то­дич­на ро­з­роб­ка 1-го…
05 грудня 2018, 16:05
Всі оголошення