Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ли­ся за­хо­ди сту­дентсь­кої ра­ди з на­го­ди Міжна­род­но­го дня ми­ру
21 вересня 2018, 17:03
У ко­леджі відбув­ся пе­да­гогічний семінар на те­му:«Ви­ко­ри­стан­ня ідей Ва­си­ля Су­хом­линсь­ко­го у фор­му­ванні та зба­га­ченні пе­да­гогічної куль­ту­ри ви­кла­да­ча»
20 вересня 2018, 11:02
13 ве­рес­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ло­ся спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка»
13 вересня 2018, 19:41
13 ве­рес­ня 2018 ро­ку у ко­леджі відбу­ло­ся спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка», при­свя­чене Міжна­род­но­му дню сту­дентсь­ко­го спор­ту.
13 вересня 2018, 14:27
У рам­ках пра­во­про­світни­ць­ко­го про­ек­ту «Я МАЮ ПРАВО!» 7 ве­рес­ня 2018 ро­ку у ко­леджі про­ве­де­на те­ма­тич­на лекція «Про­тидія бо­улінгу»
07 вересня 2018, 19:04
Всі новини

У формуванні у студентів  спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова  діяльність»  життєво необхідних компетенцій, посиленні практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості освітньо-виховного процесу велику роль відіграє проведення навчальних екскурсій чи виїзних занять в умовах передових підприємств виробництва, виставок - продажів товарів тощо. Для викладачів циклової комісії маркетингу і торгівлі це стало вже традицією.

10 травня 2018 року студенти ІІ курсу групи 206(110) - Т під керівництвом к.е.н. викладача Вдович В.Г. в рамках вивчення дисципліни «Товарознавство (продовольчі товари)» з метою ознайомлення з технологічними процесами виробництва безалкогольних напоїв та пива відвідали ПрАТ«ОБОЛОНЬ».

Підприємство є одним з найбільших виробників пива в Україні. Окрім хмільного напою, компанія виробляє безалкогольні та слабоалкогольні напої, мінеральну та питну воду, снеки. Також добре налагоджені й інші види діяльності - сільськогосподарське виробництво, переробка використовуваних пляшок PETF та виробництво сухих пивних гранул. Сьогодні корпорація включає 10 підприємств у різних регіонах України. «ОБОЛОНЬ» - єдина у Східній Європі, яка входить до ТОП-40 найбільших світових виробників пива. А головне підприємство в Києві - це найбільша пивоварня в Європі.

Під час перегляду відеофільму, екскурсії, яку на високому професійному рівні провела екскурсовод Максян Альона, студенти ознайомилися з технологією виробництва пива, починаючи з детального опису складників та закінчуючи розливом у пляшки. При цьому було  закцентовано увагу на суворому контролі сировини для виробництва пива та інших напоїв, якості і безпечності готової продукції, асортименті усіх видів продукції, обсягах та перспективах експорту продукції підприємства тощо.  Особливе захоплення викликало спостереження, як з непримітної преформи видуваються пластикові пляшки, які далі переганяються на розлив та етикування.

На завершення   екскурсовод надала вичерпні відповіді на запитання студентів, додала  цікавих фактів з історії розвитку і становлення підприємства, презентувала кожному екскурсанту  від підприємства «бонус»  у вигляді сувенірної продукції та  прохолоджуючих напоїв "Живчик" і "Кола нова", що також викликало неабияке захоплення і вдячність студентів керівництву ПрАТ "Оболонь" в особі генерального директора - Булаха Ігоря Васильовича.

Проведене виїзне заняття-екскурсія було корисним і викладачу, і студентам, бо значно розширить їх поінформованість, надасть нових знань і  надовго залишиться у памʼяті, адже завжди краще один раз побачити, аніж сто раз почути.

 

Світлана Березинець,

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі

Оголошення
28 ве­рес­ня 2018 ро­ку біля ме­моріаль­ної до­шки ко­ле­джу відбу­деть­ся Лінійка Памʼяті ге­роя АТО Багіро­ва Ільга́ра Са­ле́хо­ви­ча з по­зив­ним «Ба­лу».
21 вересня 2018, 12:18
У по­неділок, 24 ве­рес­ня, відбу­деть­ся засідан­ня ме­то­дич­но­го об’єднан­ня ку­ра­торів груп
13 вересня 2018, 16:42
19 ве­рес­ня о 15 го­дині в ауди­торії №21 кор­пу­су №2 відбу­деть­ся пе­да­гогічний семінар - діло­ва гра «Ви­ко­ри­стан­ня ідей Ва­си­ля Олек­сан­дро­ви­ча Су­хом­линсь­ко­го у фор­му­ванні та зба­га­ченні…
11 вересня 2018, 12:58
12 ве­рес­ня 2018 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то «День пер­шо­курс­ни­ка», при­свя­чене Міжна­род­но­му дню сту­дентсь­ко­го спор­ту.
05 вересня 2018, 15:25
7 ве­рес­ня об 11 год. 30 хв. у ме­то­дич­но­му кабінеті відбу­деть­ся інструк­тив­но-ме­то­дич­на на­ра­да голів цик­ло­вих комісій.
05 вересня 2018, 15:18
Всі оголошення