Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
Три­ває прий­ом до­ку­ментів для всту­пу на 1 курс до ВП НУБіП України «Ірпінсь­кий еко­номічний ко­ледж» для абітурієнтів на ос­нові ба­зо­вої за­галь­ної се­ред­ньої освіти (9-ти класів).
11 липня 2018, 09:19
7 лип­ня 2018 ро­ку в ко­леджі відбу­ли­ся ювілейні зустрічі ви­пуск­ників 1973 та 1998 років.
07 липня 2018, 15:20
У ко­леджі відбу­ли­ся уро­чи­стості з на­го­ди вру­чен­ня ди­пломів ви­пуск­ни­кам 2018 ро­ку
26 червня 2018, 22:02
Всі новини

У формуванні у студентів  спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова  діяльність»  життєво необхідних компетенцій, посиленні практичної та професійно-орієнтаційної спрямованості освітньо-виховного процесу велику роль відіграє проведення навчальних екскурсій чи виїзних занять в умовах передових підприємств виробництва, виставок - продажів товарів тощо. Для викладачів циклової комісії маркетингу і торгівлі це стало вже традицією.

10 травня 2018 року студенти ІІ курсу групи 206(110) - Т під керівництвом к.е.н. викладача Вдович В.Г. в рамках вивчення дисципліни «Товарознавство (продовольчі товари)» з метою ознайомлення з технологічними процесами виробництва безалкогольних напоїв та пива відвідали ПрАТ«ОБОЛОНЬ».

Підприємство є одним з найбільших виробників пива в Україні. Окрім хмільного напою, компанія виробляє безалкогольні та слабоалкогольні напої, мінеральну та питну воду, снеки. Також добре налагоджені й інші види діяльності - сільськогосподарське виробництво, переробка використовуваних пляшок PETF та виробництво сухих пивних гранул. Сьогодні корпорація включає 10 підприємств у різних регіонах України. «ОБОЛОНЬ» - єдина у Східній Європі, яка входить до ТОП-40 найбільших світових виробників пива. А головне підприємство в Києві - це найбільша пивоварня в Європі.

Під час перегляду відеофільму, екскурсії, яку на високому професійному рівні провела екскурсовод Максян Альона, студенти ознайомилися з технологією виробництва пива, починаючи з детального опису складників та закінчуючи розливом у пляшки. При цьому було  закцентовано увагу на суворому контролі сировини для виробництва пива та інших напоїв, якості і безпечності готової продукції, асортименті усіх видів продукції, обсягах та перспективах експорту продукції підприємства тощо.  Особливе захоплення викликало спостереження, як з непримітної преформи видуваються пластикові пляшки, які далі переганяються на розлив та етикування.

На завершення   екскурсовод надала вичерпні відповіді на запитання студентів, додала  цікавих фактів з історії розвитку і становлення підприємства, презентувала кожному екскурсанту  від підприємства «бонус»  у вигляді сувенірної продукції та  прохолоджуючих напоїв "Живчик" і "Кола нова", що також викликало неабияке захоплення і вдячність студентів керівництву ПрАТ "Оболонь" в особі генерального директора - Булаха Ігоря Васильовича.

Проведене виїзне заняття-екскурсія було корисним і викладачу, і студентам, бо значно розширить їх поінформованість, надасть нових знань і  надовго залишиться у памʼяті, адже завжди краще один раз побачити, аніж сто раз почути.

 

Світлана Березинець,

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі

Оголошення
25 черв­ня о 13 год 30 хв у ме­то­дич­но­му кабінеті ко­ле­джу відкриється ви­став­ка-кон­курс нав­чаль­но-ме­то­дич­них ма­теріалів ви­кла­дачів нав­чаль­но­го за­кла­ду.
20 червня 2018, 10:35
23 черв­ня 2018 ро­ку відбу­деть­ся засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди ко­ле­джу.
15 червня 2018, 11:54
Всі оголошення