Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
11 ве­рес­ня 2019 ро­ку ви­кла­дачі і сту­ден­ти відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій відвіда­ли ПрАТ «Київсь­кий мар­га­ри­но­вий за­вод» групи ком­паній «Ол­ком».
11 вересня 2019, 21:09
11 ве­рес­ня пред­став­ни­ки універ­си­те­ту Wyższa Szkoła Gospodarki про­ве­ли пре­зен­тацію польсь­ко­го нав­чаль­но­го за­кла­ду сту­ден­там ко­ле­джу
11 вересня 2019, 21:07
Всі новини

4 червня в рамках офіційного відкриттяXXXI Міжнародної агропромислової виставки «Агро – 2019» викладачі коледжу Ірина Вінник та Вікторія Кошик взяли участь у семінарі «Інструменти побудови моделей формування ланцюгів доданої вартості задля сталого розвитку сільських територій».

Основне гасло «Агро – 2019» Фермеруй в Україні – підкорюй світ» -  обрано не випадково, адже Уряд і Мінагрополітики працюють над тим, щоб створити такі умови, за яких навіть дрібний фермер відчує себе повноцінним гравцем на світових ринках, і матиме можливість об'єднуватися у кооперативи, створювати або бути членом регіональних кластерів, перероблювати свою продукцію та експортувати її за кордон.

На семінарі було розглянуто досвід органів виконавчої влади у створенні агрокластерів та залученні до вказаного процесу фахівців геопросторового планування, профільних закладів освіти, громадських об'єднань, підприємців. Зокрема, представники закладів вищої освіти Музика П.М., Варченко О.М.  у свої виступах наголосили на доцільності подання пропозицій до органів виконавчої влади щодо чіткої, тісної співпраці бізнесу – держави – науки – освіти. Важливо, щоб ініціатором співпраці була саме держави, дбаючи про забезпечення нормативно – правовими документами у сфері АПК. Мороз С.П. представила досвід створення унікального природнього комплексу, який об'єднав «зелений туризм», розваги для всієї родини і виробництво екологічно чистих продуктів. Стефанович А.М., представник ESRI Ukraine та партнери – у своємі виступі ініціювали подання проекту пропозицій Президенту України спільно з Міністерством аграрної політики і продовольства України, ESRI Ukraine, закладів вищої освіти тощо. Зокрема наголосили на створенні універсального додатку для фермерських господарств, доступного як для агрохолдингів, так і для дрібних фермерських господарств, який включатиме логістичні процеси, веб-ресурси, доступні для кожного споживача, і основною метою якого буде захист від монополістів.

Підбиваючи підсумки семінару, учасники одноголосно визначили, що розвивати село має людина, яка проживає в селі, працює в селі, живе селом!

Ірина Вінник,

голова циклової комісії маркетингу і торгівлі

Вікторія Кошик,

викладач циклової комісії фінансово-економічних дисциплін

 

Оголошення
18 ве­рес­ня 2019 ро­ку у ко­леджі бу­де про­ве­де­но спор­тивне свя­то День пер­шо­курс­ни­ка, при­свя­чене Дню фізич­ної куль­ту­ри і спор­ту України
13 вересня 2019, 19:05
06 ве­рес­ня 2019 ро­ку о 13.00 в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­дуть­ся батьківські збо­ри сту­дентів І кур­су
03 вересня 2019, 15:02
Всі оголошення