Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
У рам­ках прак­тич­но орієнто­ва­ної підго­тов­ки сту­дентів 9 квітня 2021 р. у ко­леджі про­ве­де­но зустріч з пред­став­ни­ком ро­бо­то­дав­ця АТ «ОТП Банк», який посідає провідне місце в рей­тин­гу банків України.
Вчора о 14:55
08 квітня відбу­ла­ся он­лайн зустріч зі сту­ден­та­ми ви­пуск­но­го кур­су
08 квітня 2021, 21:44
7 квітня 2021 ро­ку ви­кла­дачі цик­ло­вої комісії мар­ке­тин­гу і торгівлі Іри­на Вінник та Оле­на Ко­втун про­ве­ли в он­лайн-фор­маті бліц-інфо «Вірту­аль­на по­до­рож у країну шо­ко­ла­ду»
08 квітня 2021, 13:55
5 квітня відбув­ся он­лайн - тренінг-прак­ти­кум «Елек­трон­ний до­ку­мен­то­обіг у про­грамі М.Е.Doc» від пред­став­ни­ка ком­панії ТОВ «Інте­лект-Сервіс» для сту­дентів 3 кур­су спеціаль­ності 071 Облік і опо­дат­ку­ванн...
06 квітня 2021, 08:41
Всі новини

30  березня в Ірпінському фаховому коледжі НУБіП України відбулося чергове засідання педагогічної ради в режимі онлайн.

Розпочала засідання директорка коледжу Наталія Ільченко аналізом роботи за минулий місяць та ознайомленням із планами на наступний. Наталія Володимирівна окреслила подальший режим роботи закладу освіти, спрямований на протидію поширенню та розповсюдженню хвороби COVID-19, запобігання завдання шкоди здоров’ю і життю учасників освітнього процесу, а також доповіла про санітарно-епідемічну ситуацію в коледжі. Також очільниця закладу проінформувала про результати атестації педагогічних працівників, наголосивши при цьому на значенні наукової роботи, необхідності виробничого стажування для викладачів фахових дисциплін, щорічного підвищення кваліфікації педагогів, участі у майстер-класах та педагогічних семінарах, упровадження нових освітніх технологій.

Про виконання рішень попередніх педагогічних рад доповіла секретар педагогічної ради Оксана Погоріла. Далі члени педагогічної ради розглянули питання порядку денного.

Голова циклової комісії Ірина Вінник проаналізувала роботу викладачів циклової комісії маркетингу та торгівлі. Ірина Володимирівна доповіла про методичну, наукову, виховну та профорієнтаційну роботу членів циклової комісії. Доповідачка наголосила на активній співпраці з кафедрами Національного університету біоресурсів і природокористування України, зокрема кафедрою процесів і обладнання переробки продукції АПК, кафедрою стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, кафедрою технології м’ясних, рибних та морепродуктів, кафедрою організації підприємництва та біржової діяльності і кафедрою маркетингу та міжнародної торгівлі. Члени циклової комісії також співпрацюють з Ірпінським академічним ліцеєм НУБіП України, проводячи спільні профорієнтаційні заходи та заняття постійно діючого гуртка «Світ товарознавства». Члени педагогічної ради одноголосно визнали роботу циклової комісії маркетингу та торгівлі задовільною.

Про підготовку здобувачів освіти ІІ курсу до ДПА у формі ЗНО  проінформувала заступник директора з навчальної роботи Вікторія Сова. У своїй доповіді Вікторія Миколаївна наголосила на посиленні підготовки студентів до складання ДПА у формі ЗНО, проаналізувала роботу факультативів з математики, історії України, української мови, заняття яких спрямовані на підготовку студентів до проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО у 2021 році.

Інженер з охорони праці Аліна Щербакова у своїй доповіді «Про стан охорони праці та пожежної безпеки у коледжі і гуртожитку та заходи щодо їх покращення» проінформувала про підсумки діяльності служби охорони праці протягом навчального року та детально зупинилася на роботі щодо створення безпечних умов праці й навчання в умовах карантину, контролю за дотриманням правил безпечної поведінки на робочих місцях співробітників та безпеки життєдіяльності здобувачів освіти під час освітнього процесу в звичайних умовах та в умовах надзвичайної ситуації.

Згідно з порядком денним Педагогічна рада коледжу розглянула та ухвалила ряд положень, які було приведено у відповідність до Закону України «Про фахову передвищу освіту» та Положення про  Відокремлений структурний підрозділ «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України».

На засіданні педагогічної ради було розглянуто та затверджено нові форми диплому молодшого спеціаліста та додатку до нього, а також клопотання від викладачів про визнання результатів підвищення кваліфікації.

Підсумовуючи засідання педагогічної ради, Наталія Володимирівна окреслила основні завдання колективу, серед яких: проведення роз’яснювальної роботи серед випускників коледжу щодо умов вступу до університету, проведення профорієнтаційної роботи, посилення зв’язків з бізнесом, роботодавцями, якісна підготовка до ЗНО та ін.

Заслухавши та обговоривши питання порядку денного, педагогічна рада прийняла відповідні рішення.

 

Оксана Погоріла, секретар педагогічної ради

Оголошення
27 березня 2021, 13:00
До ува­ги абітурієнтів та їх батьків ВСП «Ірпінсь­кий фахо­вий ко­ледж НУБіП України» за­про­шує учнів 9-х - 11-х класів за­галь­но­освітніх шкіл та їх батьків на День відкри­тих две­рей!
27 лютого 2021, 14:39
Всі оголошення