Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
17 квітня сту­ден­ти І - IV курсів спеціаль­ності «Комп’ютер­на інже­нерія» зігра­ли в інте­лек­ту­аль­ну гру «Брейн-ринг».
17 квітня 2019, 16:43
17 квітня ви­кла­дачі ко­ле­джу взя­ли участь у ХVІ Все­ук­раїнській на­у­ковій кон­фе­ренції сту­дентів і мо­ло­дих вче­них «Мо­лодь: освіта, на­у­ка, ду­ховність».
17 квітня 2019, 16:40
Всі новини

20 березня 2019 року відбулася зустріч студентів ІІІ та ІV курсів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» з фахівцем-практиком, junior developer та бізнес-аналітиком компанії «NovaIT» Костіциною Катериною Олександрівною.

Катерина Олександрівна розповіла про специфіку роботи ІТ-фахівців, надала молоді багато корисної інформації щодо сучасних тенденцій розвитку сфери програмного забезпечення, ознайомила студентів з особливостями професійної діяльності junior developer та кар’єрними можливостями для студентів випускних курсів.

Виступ  Костіциної К.О.  викликав у студентів зацікавленість та спонукав до активної участі в обговоренні актуальних питань, зокрема, розробки і впровадження чат-ботів, програмної реалізації мовної аналітики дзвінків, WFM-планування, інтерактивної мовної взаємодії та голосової біометрії. Така пізнавальна зустріч з ІТ-фахівцем, на думку присутніх, стала досить корисною у набутті теоретичних і практичних знань майбутніми фахівцями.

Студенти ставили цікаві та актуальні запитання, пропонували розглянути окремі практичні ситуації, щоб отримати вичерпні відповіді та рекомендації спеціаліста. Зустріч з фахівцем-практиком виявилася результативною для студентської молоді, оскільки вона допомогла розширити їх науково-практичний кругозір, мотивувати до професійного самовдосконалення та постійного розвитку своїх умінь і навичок.

Зустрічі студентів з практичними фахівцями сприяють глибшому розумінню специфіки професії і дають можливість, вивчаючи теорію, аналізувати практику. Цей досвід є цінним для майбутніх випускників, які прагнуть побудувати успішну кар’єру та опанувати секрети професійної майстерності.

 

Алла Кравець,

викладач фахових дисциплін

Оголошення
: 19 квітня 2019 ро­ку, о 13.30 відбу­деть­ся олімпіада з історії України се­ред сту­дентів І кур­су.
Вчора о 15:04
Згідно з на­ка­зом № 105 к/тр від 15.04.2019 ро­ку «Про пе­ре­не­сен­ня ро­бо­чих днів» вста­нов­ле­но вихідні дні з 27.04.2019 р. по 05.05.2019 р. включ­но.
17 квітня 2019, 16:37
Всі оголошення