Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
У ко­леджі відбу­ла­ся зустріч з пред­став­ни­ка­ми Все­ук­раїнсь­кої гро­мадсь­кої ор­ганізації «Асоціація з пи­тань за­хи­сту прав спо­жи­вачів» «Спо­жив­ча довіра»
24 червня 2019, 14:45
21 черв­ня сту­ден­ти ко­ле­джу взя­ли участь у Міжна­род­но­му дні по­ля в Україні.
22 червня 2019, 13:00
Сту­ден­ти ІІ кур­су спеціаль­ності «Підприємниц­тво, торгівля та біржо­ва діяльність» успішно прой­шли нав­чаль­ну прак­ти­ку «То­ва­рознав­ство в ма­га­зині».
14 червня 2019, 15:15
Всі новини

20 березня 2019 року відбулася зустріч студентів ІІІ та ІV курсів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» з фахівцем-практиком, junior developer та бізнес-аналітиком компанії «NovaIT» Костіциною Катериною Олександрівною.

Катерина Олександрівна розповіла про специфіку роботи ІТ-фахівців, надала молоді багато корисної інформації щодо сучасних тенденцій розвитку сфери програмного забезпечення, ознайомила студентів з особливостями професійної діяльності junior developer та кар’єрними можливостями для студентів випускних курсів.

Виступ  Костіциної К.О.  викликав у студентів зацікавленість та спонукав до активної участі в обговоренні актуальних питань, зокрема, розробки і впровадження чат-ботів, програмної реалізації мовної аналітики дзвінків, WFM-планування, інтерактивної мовної взаємодії та голосової біометрії. Така пізнавальна зустріч з ІТ-фахівцем, на думку присутніх, стала досить корисною у набутті теоретичних і практичних знань майбутніми фахівцями.

Студенти ставили цікаві та актуальні запитання, пропонували розглянути окремі практичні ситуації, щоб отримати вичерпні відповіді та рекомендації спеціаліста. Зустріч з фахівцем-практиком виявилася результативною для студентської молоді, оскільки вона допомогла розширити їх науково-практичний кругозір, мотивувати до професійного самовдосконалення та постійного розвитку своїх умінь і навичок.

Зустрічі студентів з практичними фахівцями сприяють глибшому розумінню специфіки професії і дають можливість, вивчаючи теорію, аналізувати практику. Цей досвід є цінним для майбутніх випускників, які прагнуть побудувати успішну кар’єру та опанувати секрети професійної майстерності.

 

Алла Кравець,

викладач фахових дисциплін

Оголошення
19 червня 2019, 10:47
27 черв­ня в ак­товій залі ко­ле­джу відбу­деть­ся уро­чи­сте вру­чен­ня ди­пломів!
19 червня 2019, 10:44
Відповідь на за­про­шен­ня.
01 червня 2019, 12:16
Всі оголошення