Обособленное подразделение
национального университета биоресурсов
и природопользования Украины
"Ирпенский экономический колледж"
Оголошення
Ме­то­дич­ний семінар «Про­ект­на тех­но­логія: суть, до­свід, ви­ко­ри­стан­ня, роль у роз­вит­ку пізна­валь­но-по­шу­ко­вої діяль­ності сту­дентів і ви­кла­дачів» відбу­деть­ся 25 лю­то­го у формі пре­зен­тації…
13 февраля 2019, 17:04
Всі оголошення