Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
8 серп­ня 2022 р. був про­ве­де­ний он­лайн інструк­таж з без­пе­ки життєдіяль­ності учас­ників освітньо­го про­це­су в умо­вах воєнно­го ста­ну.
Вчора о 14:00
06 серп­ня 2022 ро­ку відбу­ла­ся то­ло­ка, до якої до­лу­чи­ли­ся ви­кла­дачі, сту­ден­ти і працівни­ки ко­ле­джу.
08 серпня 2022, 12:44
Да­вай­те знай­о­ми­ти­ся – я, Ка­те­ри­на Олек­сен­ко – сту­дент­ка 1 кур­су спеціаль­ності 181 «Хар­чові тех­но­логії».
02 серпня 2022, 19:53
Всі новини

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції

ВОРОНЕЦЬ Олена Олександрівна

старший інспектор з кадрів

                      Шановний відвідувачу!

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Відокремленому структурному підрозділі «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» ВОРОНЕЦЬ Олена Олександрівна.

Ви можете повідомити про відомі Вам факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Відокремленого структурного підрозділу «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України», за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною:

  • засобами електронного зв'язку: шляхом направлення повідомлення на електронну адресу: alenayurchenko1992@gmail.com
  • особисто Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції по буднях у робочі години: з понеділка по п'ятницю – з 9-00 до 12-00 та з 14-00 до 16-00 год. (навчальний корпус № 2, 1 поверх, відділ кадрів або за тел.: (04597) 61643);
  • шляхом направлення листа на адресу коледжу: вул. Гагаріна, 9, м. Ірпінь, Бучанський район, Київська область, 08205;
  • іншим зручним способом.

Інформація може бути надана Вами у т. ч. анонімно, або з умовою нерозголошення Ваших особистих даних.

Нормативно-правова база

Національне агентство з питань запобігання корупції https://nazk.gov.ua/uk/

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 р. № 1700-VII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» від 29.09.2017 № 839  https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0839884-17