Відокремлений підрозділ
національного університету біоресурсів
і природокористування України
"Ірпінський економічний коледж"
Новини
14 трав­ня відбу­ло­ся чер­го­ве засідан­ня пе­да­гогічної ра­ди в ре­жимі Zoom-кон­фе­ренції.
16 травня 2020, 23:08
Ша­нуємо і пам’ятаємо по­лег­лих ге­роїв, низь­ко схи­ляємо го­ло­ви пе­ред жи­ви­ми ве­те­ра­на­ми!
14 травня 2020, 13:27
Всі новини
Оголошення
До 3 квітня 2020 ро­ку освітній про­цес у ко­леджі три­ва­ти­ме в ди­станційно­му ре­жимі
03 квітня 2020, 12:57
Всі оголошення