Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Привітан­ня від сту­дентів до Дня працівників освіти
Вчора о 17:00
1 жо­втня Міжна­род­ний день лю­дей по­хи­ло­го віку.
02 жовтня 2022, 21:15
30 ве­рес­ня 2022 ро­ку в Ірпінсь­ко­му фахо­во­му ко­леджі відбу­ла­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють»
30 вересня 2022, 22:13
29 ве­рес­ня меш­канці гур­то­жит­ку Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу прий­ня­ли участь у патріотич­но­му квесті «Україна по­над усе!».
29 вересня 2022, 22:05
28 ве­рес­ня 2022 ро­ку клас­ний керівник групи 206-Т Оле­на Ко­втун про­ве­ла те­ма­тич­ну ви­хов­ну го­ди­ну пам’яті «Тра­гедія Ба­би­но­го Яру»
28 вересня 2022, 18:43
Всі новини

Дмитро КОСТЮК

В.о. директора

Закінчив з відзнакою Прилуцький агротехнічний технікум, спеціальність «Електрифікація і автоматизація сільського господарства», здобув кваліфікацію техніка-електрика. Закінчив Національний аграрний університет, спеціальність «Енергетика сільськогосподарського виробництва», здобув кваліфікацію інженера-дослідника з енергетики сільського господарства. Закінчив з відзнакою Університет менеджменту освіти НАПН України, спеціальність «Психологія», здобув кваліфікацію психолога, викладача вищого навчального закладу.

Кандидат педагогічних наук, доцент.

тел. (04597) 6-20-03

e-mail: kostiuk-d@ukr.net

Вікторія СОВА

Заступник директора з навчальної роботи

Закінчила з відзнакою Ірпінський економічний технікум, спеціальність «Бухгалтерський облік і аудит», здобула кваліфікацію бухгалтера. Закінчила Київський національний економічний університет, спеціальність «Менеджмент організацій», здобула кваліфікацію магістра з аграрного менеджменту. Закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність «Професійна освіта (економіка)», здобула кваліфікацію економіста-педагога.

Викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

тел. (04597) 6-20-03

e-mail: sova-vik@ukr.net

Наталія ФЕДОСЄЄВА

Заступник директора з виховної роботи

Закінчила з відзнакою Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ірпінський економічний коледж», напрям підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво», здобула кваліфікацію бакалавра з торгівлі. Закінчила Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність «Педагогіка вищої школи», здобула кваліфікацію викладача вищого навчального закладу.

Викладач першої кваліфікаційної категорії.

тел. (04597) 6-20-03

e-mail: fedoseeva.n@ukr.net

 

Віталій СТОРОЖУК

Заступник директора з адміністративно-господарської роботи

Закінчив Відокремлений структурний підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ірпінський економічний коледж», напрям підготовки «Економіка і підприємництво», здобув кваліфікацію бакалавра з обліку і аудиту. Закінчив Національний університет біоресурсів і природокористування України, спеціальність «Адміністративний менеджмент», здобув кваліфікацію бакалавра з обліку і аудиту.

Тетяна ТИМЧЕНКО

Головний бухгалтер

Закінчила Ірпінський сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку, спеціальність «Бухгалтерський облік в сільськогосподарському виробництві», здобула кваліфікацію бухгалтера. Закінчила Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченко, спеціальність «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності», здобула кваліфікацію економіста.

тел. (04597) 6-76-26

e-mail: tymchenko_t@ukr.net