Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

КАДРОВИЙ СКЛАД КОЛЕДЖУ

 Освітній процес забезпечують 51 викладач, у т.ч. 6 сумісників.

 Серед штатних педагогічних працівників:

  • 1 доктор наук
  • 8 кандидатів наук, 2 доценти
  • 29 викладачів вищої кваліфікаційної категорії
  • 4 викладачі-методисти, 2 старших викладачів
  • 1 докторант

 Мають почесні звання та відзнаки (осіб):

  • Відмінник освіти України – 1
  • Відмінник аграрної освіти і науки України – 2
  • Звання «Заслужений викладач НУБіП України» – 4
  • відомча відзнака «Подяка МОН України» – 1 особа