Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

Олена КУРАКІНА,

голова циклової комісії гуманітарних дисциплін

 

Головна мета роботи комісії – підготовка висококваліфікованих фахівців, формування сучасного світогляду студентської молоді, виховання патріотизму, національної свідомості.

Напрямками роботи циклової комісії гуманітарних дисциплін є:

  • удосконалення організаційних форм навчання студентів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій як засобу підвищення якості знань студентів;
  • вирішення проблеми адаптації студентів нового набору до навчання відповідно до їх індивідуальних здібностей;
  • удосконалення особистісно-орієнтованої освіти, форм та методів роботи з обдарованою молоддю.

Царина викладачів комісії – гуманітарні науки, які виховують патріотичні засади у студентському середовищі, розвивають аналітичні можливості і позитивні людські якості, формують свідомих громадян держави, які мають власні погляди, вміють правильно оцінювати сучасну дійсність і захищати свої ідеали та переконання.

Головною особливістю циклової комісії гуманітарних дисциплін є її багатопрофільність. Викладачі забезпечують освітній процес за всіма спеціальностями, допомагають здобути компетентності, що їм знадобляться у професійній роботі та повсякденному житті.

Колектив циклової комісії створює умови для повноцінної реалізації внутрішнього потенціалу студента і його особистісного становлення з громадсько-патріотичною життєвою позицією, самостійності, компетентності й відповідальності у громадсько-суспільній, професійній, культурній сферах життя.

Викладачі циклової комісії організовують цікаве позааудиторне спілкування зі студентами, екскурсії до музеїв, відвідування театрів, долучаються до проведення профорієнтаційних заходів. Використання в осітньому процесі  новітніх інтерактивних форм та методів навчання (заняття-екскурсії, мозкові атаки, прес-конференції, організація та проведення круглих столів, диспутів, конференцій) є нормою роботи викладачів циклової комісії.

Будучи педагогами не лише за професією, але й за покликанням, викладачі циклової комісії гуманітарних дисциплін відслідковують усі зміни та інновації в освіті, постійно експериментують у навчальному процесі, застосовують інтерактивні технології навчання та знаходяться у самому центрі проведення виховної роботи в коледжі. 

Склад циклової комісії

БОГАТИРЬОВА Оксана Олегівна

Посада: медична сестра, викладач

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

Освіта: Національний авіаційний університет, спец. «Міжнародна економіка», квал. економіст; Київське медичне училище № 2, спец. «Сестринська справа», квал. медична сестра.

Дисципліни, які викладає: «Захист України»

У коледжі працює з 2022 року

Електронна пошта: 4015801@gmail.com

 

БАЛАНЮК Леонід Миколайович

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія: вища

Освіта: Київський державний університет ім. Шевченка, спец «Історія», квал. історик, викладач історії та суспільствознавства, Національна академія державної податкової служби України, спец. «Правознавство», квал. магістр з права

Дисципліни, які викладає: «Основи філософських знань», «Історія: Україна і світ», «Соціологія»

У коледжі працює з 2008 року

Електронна пошта: balanuk.vm@ukr.net

БЕРЕГЕЛЯ Ірина Миколаївна

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія, науковий ступінь: вища, кандидат юридичних наук

Освіта: Національна академія державної податкової служби України, спец. «Правознавство», квал. магістр з права

Дисципліни, які викладає: «Правознавство», «Громадянська освіта»

У коледжі працює з 1998 року

Електронна пошта: beregelia@mail.ua  

ВДОВІН Сергій Михайлович

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

Освіта: Ворошиловградський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, спец. «Фізичне виховання», квал. вчитель фізичної культури середньої школи

Дисципліни, які викладає: «Фізична культура», «Фізичне виховання»

У коледжі працює з 2021 року

Електронна пошта: sergiivdovin@gmail.com

 

ГНАТЕНКО Галина Юріївна

Посада: бухгалтер, викладач

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст

Освіта: ВСП «Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, спец. «Інтелектуальна власність», квал. професіонал з інтелектуальної власності; НУБіП України, спец. «Фінанси», квал. магістр з фінансів

Дисципліни, які викладає: «Основи патентознавства», «Правознавство»

У коледжі працює з 2020 року

Електронна пошта: gallinagnatenko@gmail.com

ІВАНОВА Світлана Дмитрівна

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія: вища

Освіта: Донецький факультет Дніпропетровського державного інституту фізичної культури та спорту, спец. «Фізична культура», квал. викладач фізичної культури. Тренер

Дисципліни, які викладає: «Фізична культура», «Фізичне виховання»

У коледжі працює з 2016 року

Електронна пошта: skrepka39@ukr.net

КУРАКІНА Олена Віталіївна

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія: вища

Освіта: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спец. «Історія», квал. магістр історії, викладач історії, вчитель українознавства

Дисципліни, які викладає: «Історія: Україна і світ», «Історія України»

У коледжі працює з 2019 року

Електронна пошта: elen979@gmail.com

КУДРІН Василь Іванович

Посада: викладач

Кваліфікаційна категорія: вища, старший викладач

Освіта: Львівське вище військово-політичне училище, спец. «Військово-політична, культурно-просвітницька робота», квал. офіцер з вищою військово-політичною освітою, культпросвітпрацівник, 1985р. Київський військовий гуманітарний інститут, спец. «Практична психологія», квал. офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня

Дисципліни, які викладає: «Захист України»

У коледжі працює з 2018 року

Електронна пошта: kudrin.vasil@gmail.com

СЕМЕНЕНКО Тетяна Анатоліївна

Посада: завідувач відділення підприємництва та інформаційних технологій, викладач

Кваліфікаційна категорія: вища

Освіта: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, спец. «Історія», квал. магістр історії, викладач історії, вчитель правознавства

Дисципліни, які викладає: «Історія: Україна і світ»

У коледжі працює з 2019 року

Електронна пошта: t_semenen@ukr.net

СНІСАР Ірина Петрівна

Посада: керівник фізичного виховання, викладач

Кваліфікаційна категорія: вища

Освіта: Київський державний інститут фізичної культури, спец. «Фізична культура і спорт», квал. викладач тренер по лижному спорту

Дисципліни, які викладає: «Фізична культура», «Фізичне виховання»

У коледжі працює з 1984 року

Електронна пошта: irinka-snisar@ukr.net