Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталія ЛІСОВСЬКА,

завідувач економічного відділення

Електронна пошта: Natalia_lisovska_iek@ukr.net

 

Економічне відділення має багату і славну історію, адже саме з підготовки фахівців з бухгалтерського обліку розпочав свою історію наш заклад освіти.

З 2020 року на відділенні здійснюється підготовка за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за спеціальностями  051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Майбутні фахівці здобувають освіту за денною формою на основі базової середньої освіти за всіма спеціальностями (термін навчання 3 роки), на основі повної загальної середньої освіти – термін навчання 2 роки (за виключенням спеціальності 051 «Економіка»).

Підготовку майбутніх фахівців забезпечують досвідчені викладачі, які передають свої знання, практичний і життєвий досвід здобувачам освіти, докладають багато зусиль для того, щоб випускники відділення стали висококваліфікованими спеціалістами та знайшли себе на ринку праці, а саме: Лариса Гурська, Світлана Іванова, Наталія Лісовська, Катерина Речка, Андрій Сиротенко, Вікторія Сова, Тетяна Талько, Тетяна Тимченко, Лілія Чайка, Оксана Чеверноженко, Людмила Черненька та інші педагоги.

Освітній процес здійснюється за освітньо-професійними програмами, що відповідають сучасним вимогам фахової передвищої освіти, новітнім методикам. Працюючи у комп’ютерних лабораторіях, використовуючи сучасні програмні продукти, студенти набувають фахових компетентностей, постійно удосконалюють свої професійні навички та застосовують теоретичні знання на практиці.

Набуті  знання  студенти  вдосконалюють і поглиблюють  у  студентських наукових гуртках та у процесі дослідницької творчої роботи під керівництвом викладачів. Результати своєї науково-дослідної роботи студенти презентують на міжнародних, всеукраїнських та міжвузівських науково-практичних студентських конференціях, де учасники мають можливість здійснювати обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом, обговорювати актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів в Україні.

На відділенні традиційними стали декади циклових комісій, до участі у заходах яких залучаються всі студенти. У рамках декад циклових комісій викладачі проводять відкриті заняття, виховні заходи, конкурси, круглі столи, студентські науково-практичні конференції, цікаві зустрічі, предметні олімпіади, квести.

Приємно, що випускники відділення працюють на відповідальних посадах у різних регіонах України: головними та провідними фахівцями підприємств, установ, організацій, провідними спеціалістами, економістами, менеджерами, начальниками відділів комерційних банків та інших структур. Ми пишаємося нашими випускниками, які гідно продовжують свою справу і своїми досягненнями прославляють коледж.

Випускники коледжу – здібні, талановиті, цілеспрямовані юнаки і дівчата, які отримують у стінах коледжу якісну сучасну освіту, без проблем зможуть знайти своє місце у професійній діяльності та стати справжніми конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці.

 

План роботи економічного відділення на 2022-2023 н.р.