Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Привітан­ня від сту­дентів до Дня працівників освіти
Вчора о 17:00
1 жо­втня Міжна­род­ний день лю­дей по­хи­ло­го віку.
02 жовтня 2022, 21:15
30 ве­рес­ня 2022 ро­ку в Ірпінсь­ко­му фахо­во­му ко­леджі відбу­ла­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють»
30 вересня 2022, 22:13
29 ве­рес­ня меш­канці гур­то­жит­ку Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу прий­ня­ли участь у патріотич­но­му квесті «Україна по­над усе!».
29 вересня 2022, 22:05
28 ве­рес­ня 2022 ро­ку клас­ний керівник групи 206-Т Оле­на Ко­втун про­ве­ла те­ма­тич­ну ви­хов­ну го­ди­ну пам’яті «Тра­гедія Ба­би­но­го Яру»
28 вересня 2022, 18:43
Всі новини

   Нагадуємо, що абітурієнти на базі ПЗСО (11 класів) можуть подати документи на вступ до коледжу до:

  • 05 серпня 2022 року (для вступу за індивідуальною усною співбесідою);
  • 31 серпня 2022 року (для вступу за сертифікатами ЗНО або результатами НМТ).

Подання заяв здійснюється через електронний кабінет вступника

https://cabinet.edbo.gov.ua/login.

    Прийом на базі 11 класів проводиться за такими спеціальностями:

-         Облік і оподаткування;

-         Фінанси, банківська справа та страхування;

-         Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

-         Харчові технології.

Детальна інформація за телефоном приймальної комісії (068)6012637 та на сайті коледжу http://iek.irpin.com/for-applicants/