Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Привітан­ня від сту­дентів до Дня працівників освіти
Вчора о 17:00
1 жо­втня Міжна­род­ний день лю­дей по­хи­ло­го віку.
02 жовтня 2022, 21:15
30 ве­рес­ня 2022 ро­ку в Ірпінсь­ко­му фахо­во­му ко­леджі відбу­ла­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють»
30 вересня 2022, 22:13
29 ве­рес­ня меш­канці гур­то­жит­ку Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу прий­ня­ли участь у патріотич­но­му квесті «Україна по­над усе!».
29 вересня 2022, 22:05
28 ве­рес­ня 2022 ро­ку клас­ний керівник групи 206-Т Оле­на Ко­втун про­ве­ла те­ма­тич­ну ви­хов­ну го­ди­ну пам’яті «Тра­гедія Ба­би­но­го Яру»
28 вересня 2022, 18:43
Всі новини

Для якісної організації освітнього процесу ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України» у 2022-2023 навчальному році, повного дотримання вимог чинного законодавства в складних умовах воєнного стану в Україні та карантинних обмежень, відповідно до затвердженого графіку освітнього процесу на 1 семестр 2022-2023 навчального року, який розміщено на офіційній веб-сторінці коледжу в рубриці «Розклад занять» http://iek.irpin.com/assets/images/resources/65/9cdf6573dc93f624846d06c159be36764c754364.pdf, розпочинається новий навчальний рік:

з 15 серпня 2022 року:

для студентів 2-4 курсів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра та ОКР «Молодший спеціаліст»;

з 01 вересня 2022 року:

для студентів 1 курсу освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (на основі 9 кл.);

з 19 вересня 25022 року:

для студентів 1 курсу освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра (на основі 11 кл.).

У графіку освітнього процесу на І семестр можливі зміни щодо формату навчання (очний, дистанційний чи змішаний) для окремих спеціальностей чи курсів залежно від безпекової ситуації.

 

Адміністрація