Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Привітан­ня від сту­дентів до Дня працівників освіти
Вчора о 17:00
1 жо­втня Міжна­род­ний день лю­дей по­хи­ло­го віку.
02 жовтня 2022, 21:15
30 ве­рес­ня 2022 ро­ку в Ірпінсь­ко­му фахо­во­му ко­леджі відбу­ла­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють»
30 вересня 2022, 22:13
29 ве­рес­ня меш­канці гур­то­жит­ку Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу прий­ня­ли участь у патріотич­но­му квесті «Україна по­над усе!».
29 вересня 2022, 22:05
28 ве­рес­ня 2022 ро­ку клас­ний керівник групи 206-Т Оле­на Ко­втун про­ве­ла те­ма­тич­ну ви­хов­ну го­ди­ну пам’яті «Тра­гедія Ба­би­но­го Яру»
28 вересня 2022, 18:43
Всі новини

ПЛАН РОБОТИ

ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»

на ВЕРЕСЕНЬ 2022 року

 

№ з/п

Назва заходу

Дата проведення

Відповідальні

1

Посвята першокурсників у студенти

01.09.2022

Н. Федосєєва,

Н. Шмарко

2

Єдиний урок з безпеки – перший урок у 2022-2023 навчальному році

01.09.2022

Класні керівники

3

Збори з мешканцями гуртожитку

05.09.2022

Н. Федосєєва,

Т. Кириленко, О. Тимченко,

А. Щербакова

4

Участь студентів групи 304-М у Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка, фінанси, облік та право: тенденції, виклики, перспективи»

06.09.2022

А. Сиротенко

5

Виховна година до Міжнародного дня благодійності для студентів груп 104-М, 105-Т та 108-Х

07.09.2022

А. Сиротенко, Л. Клименко,

І. Вінник

6

Онлайн-зустріч на тему: «Гривня у форматі Caschless» з головним експертом Управління зв'язків із громадськістю та фінансової обізнаності НБУ Вікторією Ролік та студентами груп 303Ф-1, 303(212)Ф-2

07.09.2022

С. Іванова

7

Збори старост академічних груп нового набору

08.09.2022

Т. Семененко, Н. Лісовська

8

Круглий стіл на етму: «Анатомія українського кіно» для студентів 2 курсу

09.09.2022

О. Куракіна

9

Виховна година на тему: «Український кінематограф та сучасність» для студентів 2 курсу групи 205-М

10.09.2022

А. Щербакова

10

Збори зі студентами-першокурсниками

12.09.2022

Адміністрація, класні керівники

11

Круглий стіл на тему: «Власна справа в сучасних умовах: позитивний досвід та актуальні питання» з нагоди Дня підприємця із представниками компанії Ecosoft та студентами 1 курсу групи 105-Т

12.09.2022

В. Вдович

 

12

Перше засідання студентського наукового гуртка «Аналітик» у новому навчальному році

13.09.2022

Л. Гурська,

С. Іванова 

13

Оновлення складу студентської ради

13.09.2022

Члени студентської ради коледжу

14

Спортивний захід «День першокурсника»

14.09.2022

І. Снісар,

С. Іванова,

С. Вдовін

15

Благодійний ярмарок «Перемога за Україною»

14.09.2022

Члени студентської ради коледжу

16

Майстер-клас на тему: «Визначення якості молочних продуктів за допомогою експрес методів» для учнів 9-А класу ІАЛ НУБіП України

15.09.2022

О. Осьмина

17

Створення відеоролика на тему: «Охорона довкілля» до Міжнародного дня охорони озонового шару

16.09.2022

Є. Руденко, члени студентської ради

18

Відкрите лекційне заняття на тему: «Розрахунок електричних кіл постійного струму; метод пропорційного перерахунку; теорема про активний двополюсник» з дисципліни «Теорія електричних і магнітних кіл» для студентів 2 курсу

16.09.2022

О. Ясінський, голова ЦК

19

Організація роботи факультативів

До 19.09.2022

В. Сова, викладачі факультативів

20

Майстер-клас на тему: «Історія успіху у ресторанному бізнесі» для студентів 1 курсу спеціальності 181 «Харчові технології»

21.09.2022

М. Мироненко

21

Дискусія на тему: «День миру» до Міжнародного дня миру

21.09.2022

Члени студентської ради коледжу

22

Організаційне засідання студентського гуртка «Юний підприємець» для студентів спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

21.09.2022

О. Ковтун

23

Конкурс усного рахунку для студентів 1 курсу

21.09.2022

Н. Даль,

Е. Дібрівна

24

Засідання педагогічної ради коледжу

22.09.2022

В. Сова,

Н. Даль

25

Усний журнал на тему: « Вода – основа життя» для студентів 1 курсу

23.09.2022

Н. Смолянчук

26

Онлайн-зустріч на тему: «Кредитування корпоративних клієнтів» з начальником відділу контролю зобов’язань Управління кредитного адміністрування Департаменту ризиків корпоративних клієнтів ПУМБ Ганною Соколовою та студентами груп 303Ф-1, 303(212)Ф-2

23.09.2022

Л. Черненька

27

Онлайн-вебінар на тему: «Форми грошей та захист банкнот гривні» з головним експертом Управління зв'язків із громадськістю та фінансової обізнаності НБУ Тетяною Машлаковською та студентами груп 303Ф-1, 303(212)Ф-2

27.09.2022

С. Іванова

28

Спортивний захід «День здоров’я» для студентів старших курсів

28.09.2022

І. Снісар,

С. Іванова,

С. Вдовін

29

Виховна година на тему: «День пам’яті трагедії Бабиного Яру» для студентів групи 206-Т

28.09.2022

О. Ковтун

30

Студентська онлайн-конференція «Інформаційна безпека в Україні» для студентів 1 курсу

28.09.2022

С. Карасюк,

Б. Штерн

31

Олімпіада з англійської мови «Master your Language Skills and Try your Best» серед студентів перших курсів

30.09.2022

А. Путро,

Г. Дубова,

В. Шабала

32

Лінійка пам’яті «Герої не вмирають»

30.09.2022

Художній керівник,

П. Мамека,

Н. Федосєєва

33

Декада здорового способу життя  

19-28.09.2022

І. Снісар,

С. Іванова,

С. Вдовін,

В. Кудрін

34

Підвищення кваліфікації викладачів (навчання за програмами підвищення кваліфікації, участь у конференціях, семінарах тощо)

Вересень

Викладачі

35

Профорієнтаційна робота

Вересень

Викладачі, студентська рада коледжу