Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Привітан­ня від сту­дентів до Дня працівників освіти
Вчора о 17:00
1 жо­втня Міжна­род­ний день лю­дей по­хи­ло­го віку.
02 жовтня 2022, 21:15
30 ве­рес­ня 2022 ро­ку в Ірпінсь­ко­му фахо­во­му ко­леджі відбу­ла­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють»
30 вересня 2022, 22:13
29 ве­рес­ня меш­канці гур­то­жит­ку Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу прий­ня­ли участь у патріотич­но­му квесті «Україна по­над усе!».
29 вересня 2022, 22:05
28 ве­рес­ня 2022 ро­ку клас­ний керівник групи 206-Т Оле­на Ко­втун про­ве­ла те­ма­тич­ну ви­хов­ну го­ди­ну пам’яті «Тра­гедія Ба­би­но­го Яру»
28 вересня 2022, 18:43
Всі новини

12 серпня 2022 року о 10.00 год. 
відбудеться засідання педагогічної ради коледжу
у конференцзалі навчального корпусу № 2


ПОРЯДОК ДЕННИЙ


1. Обрання секретаря педагогічної ради. 
2. Про основні завдання колективу на 2022-2023 н.р. та готовність матеріально-технічної бази до нового навчального року. Доповідає в.о. директора коледжу Дмитро КОСТЮК.
3. Про результати прийому до коледжу у 2022 році та завдання з профорієнтаційної роботи на новий навчальний рік. Доповідає відповідальний секретар приймальної комісії Оксана ПОГОРІЛА.
4. Аналіз навчально-методичної роботи педагогічного колективу за 2021-2022 навчальний рік. Доповідає заступник директора з навчальної роботи Вікторія СОВА. 
5. Про результати виховної роботи педагогічних працівників, класних керівників академічних груп у 2021-2022 н.р. Доповідає заступник директора з виховної роботи Андрій СИРОТЕНКО.
6. Про особливості організації освітнього процесу у 1 семестрі 2022-2023 навчального року. Доповідає заступник директора з навчальної роботи Вікторія СОВА.
7. Затвердження Комплексного плану заходів по організації освітнього процесу у ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України» на 2022-2023 н.р. Інформація в.о. директора коледжу Дмитра КОСТЮКА.
8. Про алгоритм дій викладачів у разі проведення занять у коледжі та увімкнення сигналів тривоги. Інформація фахівця з питань цивільного захисту Олександра ТИМЧЕНКА.