Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Привітан­ня від сту­дентів до Дня працівників освіти
Вчора о 17:00
1 жо­втня Міжна­род­ний день лю­дей по­хи­ло­го віку.
02 жовтня 2022, 21:15
30 ве­рес­ня 2022 ро­ку в Ірпінсь­ко­му фахо­во­му ко­леджі відбу­ла­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють»
30 вересня 2022, 22:13
29 ве­рес­ня меш­канці гур­то­жит­ку Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу прий­ня­ли участь у патріотич­но­му квесті «Україна по­над усе!».
29 вересня 2022, 22:05
28 ве­рес­ня 2022 ро­ку клас­ний керівник групи 206-Т Оле­на Ко­втун про­ве­ла те­ма­тич­ну ви­хов­ну го­ди­ну пам’яті «Тра­гедія Ба­би­но­го Яру»
28 вересня 2022, 18:43
Всі новини

22 вересня 2022 року о 15.00 год.

відбудеться засідання педагогічної ради коледжу

у конференцзалі навчального корпусу № 2

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

  1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Інформує секретар педагогічної ради Наталя ДАЛЬ.
  2. Про роботу колективу у вересні 2022 року. Доповідає в.о. директора коледжу Дмитро КОСТЮК.
  3. Про стан забезпечення освітніх компонентів спеціальностей «Економіка», «Маркетинг» педагогічними працівниками з урахуванням їх освітньої та/або професійної кваліфікації (відповідно до Постанови КМУ від 30.12.2015 № 1187). Доповідають завідувачі відділень Наталія ЛІСОВСЬКА, Тетяна СЕМЕНЕНКО.
  4. 4. Про стан наповнення навчально-методичними матеріалами порталу Moodle. Доповідачі голови циклових комісій.
  5. Профілактика булінгу в освітньому середовищі. Доповідає Наталія ФЕДОСЄЄВА.
  6. Розгляд положень Відокремленого структурного підрозділу «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України» про організацію та проведення виборів директора коледжу. Доповідає голова організаційного комітету з проведення виборів директора коледжу Лілія ЧАЙКА.
  7. Різне.