Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
01 липня 2022, 09:00
01 липня 2022, 06:00
Про­во­ди­мо що­денні індивіду­аль­но-групові про­форієнтаційні ек­с­курсії.
09 червня 2022, 19:22
14 черв­ня 2022 ро­ку об 11.00 год. відбу­деть­ся он­лайн День відкри­тих две­рей відділен­ня підприємництва та інфор­маційних тех­но­логій.
Оголошення
17 ли­сто­па­да 2022 ро­ку, о 10:05 у групі 106-К відбу­деть­ся відкри­те за­нят­тя з пред­ме­та «Фізич­на куль­ту­ра».
15 листопада 2022, 15:18
16 ли­сто­па­да 2022 ро­ку, о 10:05 у групі 208-К відбу­деть­ся відкри­те за­нят­тя з пред­ме­та «Українсь­ка мо­ва».
15 листопада 2022, 15:18
Всі оголошення