Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
15 лютого 2017, 16:39
План про­ве­ден­ня тиж­ня англійсь­кої мо­ви
10 лютого 2017, 17:33
У се­ре­ду, 15 лю­то­го, о 13.40 в кон­фе­ренц-залі ко­ле­джу відбу­деть­ся відкри­та ви­хов­на го­ди­на - урок муж­ності, при­свя­че­на Дню вша­ну­ван­ня учас­ників бой­о­вих дій на те­ри­торії інших дер­жав.
10 лютого 2017, 11:17
13-14 лю­то­го 2017 ро­ку у кор­пу­сах №1 та №2 бу­дуть розміщені скринь­ки для збо­ру «ва­лен­ти­нок» до Дня за­ко­ха­них.
09 лютого 2017, 11:50
на період 09 та 10 лю­то­го 2017 ро­ку вне­се­но зміни до роз­кла­ду дзвінків
08 лютого 2017, 16:22
15 лю­то­го 2017 ро­ку об 11:00 год. у ко­леджі відбу­деть­ся Лінійка Пам’яті.
30 січня 2017, 11:53
02 лю­то­го 2017 ро­ку о 12.00 го­дині у кон­фе­ренц залі нав­чаль­но­го кор­пу­су № 2 відбу­дуть­ся збо­ри тру­до­во­го ко­лек­ти­ву.
25 січня 2017, 11:24
26 січня 2017 ро­ку відбу­деть­ся зустріч з пер­шим Пре­зи­ден­том України Леонідом Крав­чу­ком.