Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

Порядок денний:

 

  1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад. Інформація секретаря педагогічної ради Погорілої О.І.
  2. Стан військово-патріотичного виховання та підготовки юнаків до захисту Вітчизни.  Доповідає викладач Навой К.В.
  3. Про  результати директорського контролю знань студентів, проміжної атестації знань студентів за лютий – березень та ліквідації заборгованостей. Інформація завідувачів відділень Білошицької Н.В., Семененко Т.А., Сови В.М.
  4. Про відповідність наявного кадрового забезпечення кадровим вимогам щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених постановою КМУ від 30.12.2015 р. № 1187.     Інформація заступника директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.
  5. Про результати атестації педагогічних працівників у 2016 році та заходи з активізації діяльності викладачів у міжатестаційний період. Інформація секретаря атестаційної комісії Заболотної А.Г.
  6.  Різне.

 

Навчальна частина