Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
У середу, 2 березня, в аудиторії № 12 корпусу  № 2 о 15.00 відбудеться засідання циклової комісії викладачів фінансово-економічних дисциплін.  
           

Гурська Л.Л., голова циклової комісії