Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

Порядок денний

 1. Про виконання рішень попередніх педагогічних рад.

(Інформація секретаря педагогічної ради Погорілої О.І.)

 

2. Про результати роботи Екзаменаційних комісій з атестації випускників  за всіма напрямами та спеціальностями.

(Доповідають голови ЕК: к.е.н., доцент Шара Є.М., к.т.н., доцент Коломієць Т.М., к.е.н., доцент Буряк Р.І., к.е.н., доцент Олійник Л.А.,

к.ф.-м.н., доцент Гладкий А.М.)

 

3. Звіти класних керівників груп І курсу про роботу зі студентами та їх батьками.

                   (Доповідає заступник директора з виховної роботи Вдович В.Г.).

 

4. Аналіз виконання робочих навчальних планів, навчальних програм, навчального навантаження та дотримання графіків навчального процесу та розкладу занять у 2015-2016 навчальному році.

(Доповідає завідувач навчально-методичного кабінету Мєднікова С.В.)

 

5. Про стан наповнення навчально-інформаційного порталу на платформі MOODLE навчально-методичними матеріалами.

(Інформація заступника директора з навчально-методичної  роботи Березовського В.І.)

 

6. Розгляд навчальних планів підготовки фахівців на 2016-2017 навчальний рік.

(Інформація заступника директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.)

 

7. Про навчальне навантаження на 2016-2017 навчальний рік.

 (Інформація заступника директора з навчальної роботи Ільченко Н.В.)

 

8. Про готовність приймальної комісії до прийому абітурієнтів   у 2016 році.

         (Інформація відповідального секретаря приймальної комісії Чайки Л.В.)

 

9. Різне.

Навчальна частина