Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Привітан­ня від сту­дентів до Дня працівників освіти
Вчора о 17:00
1 жо­втня Міжна­род­ний день лю­дей по­хи­ло­го віку.
02 жовтня 2022, 21:15
30 ве­рес­ня 2022 ро­ку в Ірпінсь­ко­му фахо­во­му ко­леджі відбу­ла­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють»
30 вересня 2022, 22:13
29 ве­рес­ня меш­канці гур­то­жит­ку Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу прий­ня­ли участь у патріотич­но­му квесті «Україна по­над усе!».
29 вересня 2022, 22:05
28 ве­рес­ня 2022 ро­ку клас­ний керівник групи 206-Т Оле­на Ко­втун про­ве­ла те­ма­тич­ну ви­хов­ну го­ди­ну пам’яті «Тра­гедія Ба­би­но­го Яру»
28 вересня 2022, 18:43
Всі новини

Річний план закупівель на 2015 рік. Переглянути

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, ЙОГО ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ТА РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 

Річний план закупівель на 2021р.

1. https://gov.e-tender.ua/planDetails/bfe44ebfe9ae4771b074a7e424705cc9, UA-P-2021-11-05-000648-c
2. https://gov.e-tender.ua/planDetails/48d1e3cef8ae445aa0a27132633d1047,UA-P-2020-12-14-010939-c
3.https://gov.e-tender.ua/planDetails/48b8e3ee977d435cb8b4b9ed11bea9d6,  UA-P-2021-07-07-001092-a.
4. https://gov.e-tender.ua/planDetails/b22231a8989c4953b1c4ca4f8b1c5144, UA-P-2020-12-09-003411-b.