Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Відокремлений структурний підрозділ «Ірпінський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування  України» надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена у процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов'язково необхідно вказати:

 1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

  • форма для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді (зразок)
  • форма для подання інформаційного запиту в електронному вигляді (зразок)

Поштова адреса ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України» для подання інформаційного запиту:

08205, вул. Гагаріна, 9, м. Ірпінь, Бучанський район, Київська обл. (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

тел: (04597) 6-20-03

електронна пошта: iek@irpin.com

 

Форма електронного запиту на інформацію

https://forms.gle/7Q8KPzUy6exgSx7g9