Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ

Практичне навчання студентів ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»  є невід’ємною складовою освітньо-професійної підготовки фахівців, яка забезпечує підвищення кваліфікації згідно з вимогами навчальних програм, сприяє закріпленню та поглибленню теоретичних знань, привчає до праці у сфері виробництва в умовах трудового колективу.

Основні завдання:

 • укладання договорів на проведення практики з підприємствами (установами, організаціями);
 • спільно з цикловими комісіями здійснення розподілу студентів різних спеціальностей на бази практики;
 • контроль за виконанням програм практики, аналіз та розробка заходів, спрямованих на підвищення якості підготовки майбутніх фахівців;
 • організація конференцій з практики з залученням провідних фахівців відповідних сфер.
 • налагодження співпраці з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників та студентів;
 • надання інформації випускникам та студентам коледжу щодо вакантних місць на підприємствах, в установах і організаціях, які відповідають їх фаховій підготовці (спеціальності);
 • накопичення бази потенційних підприємств, установ та організацій (роботодавців) для студентів та випускників.

Орієнтуючись на  сучасні вимоги ринку праці, коледж готує таких фахівців, які б володіли уміннями, прийомами і методами впровадження передових  технологій, постійно поглиблювали свої знання та набували організаторських здібностей з обліково-економічної роботи, практичних навичок у сфері торгівельної, посередницької, маркетингової, фінансової діяльності, обслуговування і ремонту засобів комп’ютерної техніки й комп’ютерних мереж та харчових технологій. З метою оволодіння студентами інформаційними технологіями, особлива увага у закладі освіти приділяється прийомам і методам роботи з програмними засобами обчислювальної техніки.

Опанування практичними навичками розпочинається у стінах коледжу при проходженні навчальних практик із спеціальностей. Завданням таких практик є ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних професійних умінь і навичок. Керівництво практикою забезпечують педагогічні працівники коледжу, які надають допомогу у виконанні завдань програм практики. З цією метою у коледжі відповідно до вимог навчальних планів створено спеціалізовані навчальні лабораторії з кожної спеціальності:

 • інформаційних систем і технологій в обліку;
 • інформаційних систем і технологій у фінансово-кредитних установах;
 • інформаційних систем і технологій в маркетинговій діяльності;
 • інформаційних систем і технологій в економіці;
 • інформатики та інформаційних систем;
 • інформатики та комп’ютерних мереж;
 • програмного забезпечення;
 • інформатики та комп’ютерної техніки;
 • дослідження якості товарів;
 • торговельно-технологічного обладнання;
 • фізики та електрорадіовимірювання;
 • біохімії, мікробіології та фізіології харчування;
 • організація ресторанного господарства.

Обов’язковою складовою освітнього процесу є виробнича  практика – одна з найважливіших форм професійної підготовки майбутніх спеціалістів у різних галузях виробництва. Завданням  практик є розширення, поглиблення та закріплення теоретичних знань, які студенти отримали під час вивчення циклу спеціальних теоретичних дисциплін, та формування вмінь практичного застосування цих знань в умовах виробництва, набуття і вдосконалення професійної майстерності, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва. Виробнича практика проводиться на підприємствах, організаціях, установах на основі укладених угод.

Майбутнім фахівцям з обліку і оподаткування надається можливість пройти виробничу практику на передових підприємствах міста та області, з якими співпрацює коледж: ФГ «Коростенське молоко», Іванківський хлібзавод, ДП «Тетерівський лісове господарство», ДП «Клавдієвське лісове господарство», ДП «Богуславське лісове господарство», ТОВ «Агроконтраст», ТОВ «Віста», ПСП «Колос», ТОВ «Комплекс Агромарс», ТОВ «НАТАША-Агро», ТОВ «Добробут», ТОВ «КФ «Тортовик», ТОВ «Наташа-Агро», ТОВ «Нива України» та підприємства Житомирської області: СТОВ «Осички», ПСП «Йосипівське», СТОВ «Агрокомплекс-98» та інші.

Студентам спеціальності «Економіка» надається можливість пройти виробничу практику на підприємствах міста та області, з якими співпрацює коледж: Головне управління статистики у Київській області, ТОВ «Добробут», ТОВ «НАТАША-Агро», ПСП «Колос», ТОВ «Фрукткомпані», ТОВ «Віста» та інші.

 Студенти спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» проходять практику у фінансово-кредитних установах, а саме: у відділеннях ПАТ «ОТП банк», ПУМБ банк, АТ «Райффайзен Банк Аваль»,  ПАТ КБ «Приватбанк», АБ «Укргазбанк»,  АТ «Ощадбанк»,  а також у відділеннях ГУ ДФС у Київській області.

Крім того, між коледжем і ПАТ КБ «Приватбанк»  укладено договір про проходження онлайн-практики студентами спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Майбутні товарознавці набувають практичних навичок під час навчальної і виробничої практики в торговельних підприємствах Ірпінського регіону та м. Києва: ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет», ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «Фора», ТОВ «Новус Україна», ДП «Рітейл Вест» магазин  «Фуршет», ТОВ «ЕКО», ТОВ «САВ-ДІСТРИБЬЮШН», ТОВ «Магазин №21» та інших, де оволодівають основами ведення торговельної, комерційної діяльності, сучасними прийомами та формами реклами, продажу та позиціонування товарів.

Студенти спеціальності «Маркетинг» проходять практику в торгівельних мережах, на підприємствах, які займаються виробництвом, рекламою та збутом товарів. Серед них: ТОВ «Віста»,  ТОВ «КФ «Тортовик», ТОВ «АТ Вінтаж», ТОВ «Мідас Актив», ТОВ «Тактик Про», «ТОВ «Агенство Цифрових Рішень»,  Рекламне агенство «Імперія» та інші.

Студенти спеціальності «Харчові технології» проходять практику в закладах громадського харчування, виробничих підприємствах харчової промисловості тощо. Серед них: ТОВ «Віста»,  ФОП «Донгву Україна» спорт-кафе «Угловий», ФОП Чигрин кафе «Їжачок», ФОП Гнатенко В.П. кафе «Фермаш», ФОП Кушнір ТП «Варенична майстерня», ФОП Хорошилов А.А. заклад громадського харчування та інші.

Студенти  спеціальності «Комп’ютерна інженерія» направляються для проходження виробничої практики на державні, приватні підприємства, в проектні та конструкторські, а також монтажні організації, що займаються проектуванням, установкою та експлуатацією електронних апаратів різноманітного призначення. У вирішенні питань організації виробничої практики студентів цієї спеціальності допомагає співпраця з  підприємствами та сервісними центрами:  ТОВ «Сервіс Ай Ті», ТОВ «ТБ-НЕТ», ТОВ «Сервісні Рішення», ТДВ «Компанія «Бест», ТОВ «І-ЛАН», ТОВ «Діксі-центр», ТОВ «Інксістем», ТОВ «Кермет-І», ТОВ «Малин Енергоінвест» та інші.

З метою підвищення рівня профорієнтаційної роботи серед студентів-випускників та мотивації до професійної діяльності, усвідомлення молоддю своєї відповідальності за вибір професії, відділом практичної підготовки спільно з випусковими цикловими комісіями проводяться різноманітні заходи: гостьові лекції від роботодавців, зустрічі з успішними людьми – провідними фахівцями, ярмарки вакансій за участі роботодавців: Ірпінський міський центр зайнятості, Філія ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», ТОВ «АТБ-маркет», Торгівельна мережа «WINETIME», ТОВ «Фора», Гіпермаркет «Ашан», ТОВ «ТV-NET», Торговий дім «Енергострой інвест», ТОВ «ЛК-ТРАНС» мережа маркетів «ЛОТОК», АБ «Укргазбанк», АТ «Таскомбанк», Супермаркет «Сільпо», Бучанська виправна колонія №85, Муніципальна варта Ірпінської міської ради та ін.

Сподіваємося, що досвід, набутий здобувачами фахової передвищої освіти під час практичного навчання, стане їм у майбутньому надійним підґрунтям для професійного зростання.

Пам’ятаймо: знання мають сенс лише тоді, коли можуть бути практично використані.