Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

ПІД ЧАС  ПОДАННЯ ЗАЯВИ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ  ВСТУПНИК ПРЕД’ЯВЛЯЄ ОСОБИСТО ОРИГІНАЛИ:

1)   документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2022 року);

2)   військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць). Для вступників на базі повної загальної освіти.

3)   документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

4)   документів, що забезпечують підстави для отримання спеціальних умов вступу (за наявності).

 

ДО ЗАЯВИ, ПОДАНОЇ В ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ, ВСТУПНИК ДОДАЄ:

 

1)   копію документа, що посвідчує особу;

2) копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць). Для вступників на базі повної загальної освіти.

3)   копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

4)   чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

5)   копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

6)   копію довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання.

 

УВАГА!

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України». Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.