Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Привітан­ня від сту­дентів до Дня працівників освіти
Вчора о 17:00
1 жо­втня Міжна­род­ний день лю­дей по­хи­ло­го віку.
02 жовтня 2022, 21:15
30 ве­рес­ня 2022 ро­ку в Ірпінсь­ко­му фахо­во­му ко­леджі відбу­ла­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють»
30 вересня 2022, 22:13
29 ве­рес­ня меш­канці гур­то­жит­ку Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу прий­ня­ли участь у патріотич­но­му квесті «Україна по­над усе!».
29 вересня 2022, 22:05
28 ве­рес­ня 2022 ро­ку клас­ний керівник групи 206-Т Оле­на Ко­втун про­ве­ла те­ма­тич­ну ви­хов­ну го­ди­ну пам’яті «Тра­гедія Ба­би­но­го Яру»
28 вересня 2022, 18:43
Всі новини

Перелік конкурсних предметів для проведення індивідуальної усної співбесіди для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2022 році

 

Для вступників на основі базової середньої освіти

Спеціальності освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Перелік конкурсних предметів для проведення індивідуальної усної співбесіди

Мінімальна кількість балів

Назва

Код

Економіка

051

Індивідуальна усна співбесіда з української мови і математики

100

Мотиваційний лист

-

Облік і оподаткування  

071

Індивідуальна усна співбесіда з української мови і математики

100

Мотиваційний лист

-

Фінанси, банківська справа та страхування      

072

Індивідуальна усна співбесіда з української мови і математики

100

Мотиваційний лист

-

Маркетинг

075

Індивідуальна усна співбесіда з української мови і математики

100

Мотиваційний лист

-

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

Індивідуальна усна співбесіда з української мови і математики

100

Мотиваційний лист

-

Комп’ютерна інженерія

123

Індивідуальна усна співбесіда з української мови і математики

100

Мотиваційний лист

-

Харчові технології

181

Індивідуальна усна співбесіда з української мови і математики

100

Мотиваційний лист

-

 

Перелік конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2022 році

 

Для вступників на основі повної (профільної) загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Перелік конкурсних предметів

Мінімальна кількість балів

Назва

Код

Облік і оподаткування

071

Сертифікати ЗНО  (1-українська мова, 2-предмет на вибір вступника)

або

Національний мультипредметний тест

100

Мотиваційний лист

-

Фінанси, банківська справа та страхування

072

Сертифікати ЗНО  (1-українська мова, 2-предмет на вибір вступника)

або

Національний мультипредметний тест

100

Мотиваційний лист

-

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

Сертифікати ЗНО  (1-українська мова, 2-предмет на вибір вступника)

або

Національний мультипредметний тест

100

Мотиваційний лист

-

Харчові технології

181

Сертифікати ЗНО  (1-українська мова, 2-предмет на вибір вступника)

або

Національний мультипредметний тест

100

Мотиваційний лист

-

  

Перелік конкурсних предметів для проведення індивідуальної усної співбесіди для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра у 2022 році

 

Для вступників на основі повної (профільної) загальної середньої освіти

Спеціальності освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів)

Мінімальна кількість балів

Назва

Код

Облік і оподаткування

071

Індивідуальна усна співбесіда з української мови і математики

100

Мотиваційний лист

-

Фінанси, банківська справа та страхування

072

Індивідуальна усна співбесіда з української мови і математики

100

Мотиваційний лист

-

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

Індивідуальна усна співбесіда з української мови і математики

100

Мотиваційний лист

-

Харчові технології

181

Індивідуальна усна співбесіда з української мови і математики

100

Мотиваційний лист

-