Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Привітан­ня від сту­дентів до Дня працівників освіти
Вчора о 17:00
1 жо­втня Міжна­род­ний день лю­дей по­хи­ло­го віку.
02 жовтня 2022, 21:15
30 ве­рес­ня 2022 ро­ку в Ірпінсь­ко­му фахо­во­му ко­леджі відбу­ла­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють»
30 вересня 2022, 22:13
29 ве­рес­ня меш­канці гур­то­жит­ку Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу прий­ня­ли участь у патріотич­но­му квесті «Україна по­над усе!».
29 вересня 2022, 22:05
28 ве­рес­ня 2022 ро­ку клас­ний керівник групи 206-Т Оле­на Ко­втун про­ве­ла те­ма­тич­ну ви­хов­ну го­ди­ну пам’яті «Тра­гедія Ба­би­но­го Яру»
28 вересня 2022, 18:43
Всі новини

РОЗКЛАД

вступних випробувань у формі індивідуальної усної співбесіди для  абітурієнтів,

які вступають до Відокремленого структурного підрозділу

«Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»

на основі базової  середньої освіти (9 кл.)

Предмети: українська мова та математика

 

Дні/групи 

І група

ІІ група

ІІІ група

ІV група

V група

VI група

VIІ група

VIІ група

ІХ група

13.07

Середа

Консультація*

14.07

Четвер

9:00

9:00

9:00

 

 

 

 

 

 

15.07

Пятниця

 

 

 

9:00

9:00

9:00

 

 

 

16.07

Субота

 

 

 

 

 

 

9:00

9:00

9:00

 

*Консультації проводяться в режимі онлайн о 18:00 год на платформі Webex.  Посилання буде доступне на сайті коледжу та Viber спільноті .

Інформація щодо групи буде повідомлена в телефонному режимі.