Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Привітан­ня від сту­дентів до Дня працівників освіти
Вчора о 17:00
1 жо­втня Міжна­род­ний день лю­дей по­хи­ло­го віку.
02 жовтня 2022, 21:15
30 ве­рес­ня 2022 ро­ку в Ірпінсь­ко­му фахо­во­му ко­леджі відбу­ла­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють»
30 вересня 2022, 22:13
29 ве­рес­ня меш­канці гур­то­жит­ку Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу прий­ня­ли участь у патріотич­но­му квесті «Україна по­над усе!».
29 вересня 2022, 22:05
28 ве­рес­ня 2022 ро­ку клас­ний керівник групи 206-Т Оле­на Ко­втун про­ве­ла те­ма­тич­ну ви­хов­ну го­ди­ну пам’яті «Тра­гедія Ба­би­но­го Яру»
28 вересня 2022, 18:43
Всі новини

Строки прийому документів, проведення індивідуальних усних співбесід та зарахування вступників на основі

базової  середньої освіти (9 кл.)

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма здобуття освіти

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

23 червня 2022 року

Завершення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

31 жовтня 2022 року

Початок прийому заяв та документів

30  червня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18:00 год  13 липня 2022 року

Проведення індивідуальних усних співбесід

14 липня – 21 липня 2022 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12:00 год  26 липня 2022 року

Виконання вимог вступниками, які отримали рекомендації до зарахування:

- на місця державного замовлення

до 12:00 год   28 липня 2022 року

Зарахування вступників

 

 

 

за державним замовленням –

не пізніше 18:00 год   30 липня

за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 03 серпня  2022 року

Переведення  на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 08 серпня 2022 року

 

Строки додаткового прийому документів, вступних випробувань та зарахування вступників на основі

 базової  середньої освіти

за кошти фізичних або юридичних осіб

 

Етапи вступної кампанії

І сесія

ІІ сесія

Початок прийому заяв та документів

04 серпня

01 вересня

Закінчення прийому заяв та документів

о 18:00 год

25 серпня

о 18:00 год

23 вересня

Розгляд мотиваційних листів

26 серпня

26 вересня

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12:00 год 29 серпня

не пізніше 12:00 год 28 вересня

Виконання вимог до зарахування

не пізніше 12:00 год 30 серпня

не пізніше 12:00 год 29 вересня

Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

 

не пізніше 12:00 год 31 серпня

не пізніше 12:00 год 30 вересня

 

Строки прийому документів, конкурсу сертифікатів, індивідуальних усних співбесід та зарахування вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (11 кл.)

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма здобуття освіти

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня  2022 року

Завершення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

31 жовтня  2022 року

Початок прийому заяв та документів

14 липня  2022 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди

о 18:00 год 05 серпня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів ЗНО або національного мультипредметного тесту

о 18:00 год  31 серпня  2022 року

Проведення індивідуальних усних співбесід

08 серпня – 16 серпня 2022 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальних усних співбесід

не пізніше 12:00 год  01  вересня  

2022 року

Виконання вимог вступниками, які отримали рекомендації до зарахування на місця державного замовлення

до 12:00 год  06 вересня  2022 року

Зарахування вступників відбувається

за державним замовленням – не пізніше 12:00 год  08 вересня

за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 12:00 год 16 вересня  

2022 року

Переведення  на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 26 вересня 2022 року

 

Строки додаткового прийому документів, вступних випробувань та зарахування вступників на основі

 повної загальної (профільної) середньої освіти

за кошти фізичних або юридичних осіб

 

 

Етапи вступної кампанії

Денна форма здобуття освіти

Початок прийому заяв та документів

01 вересня 2022 року

Закінчення прийому заяв та документів

о 18:00 год

23 вересня 2022 року

Розгляд мотиваційних листів

26 вересня 2022 року

Оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12:00 год 28 вересня  

2022 року

Виконання вимог до зарахування

не пізніше 12:00 год 29 вересня

 2022 року

Зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб

 

не пізніше 12:00 год 30 вересня

 2022 року