Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

 у ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»

на 2023-2024 н.р.

Денна форма здобуття освіти

Спеціальності освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Вартість одного року навчання, грн

 

Назва спеціальності

 

Код

На основі базової  середньої освіти

На основі повної загальної (профільної) середньої освіти

Економіка  

051

15700,00

-

Облік і оподаткування  

071

15700,00

15700,00

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

072

15700,00

15700,00

Маркетинг

075

15700,00

-

Підприємництво та торгівля

076

15700,00

15700,00

Комп’ютерна інженерія

123

17000,00

-

Харчові технології

181

16000,00

16000,00