Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

 у ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»

на 2022-2023 н.р.

Денна форма здобуття освіти

Спеціальності освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Вартість одного року навчання, грн

 

Назва спеціальності

 

Код

На основі базової  середньої освіти

На основі повної загальної (профільної) середньої освіти

Економіка  

051

13200,00

-

Облік і оподаткування  

071

13200,00

13200,00

Фінанси, банківська справа та страхування      

072

13200,00

13200,00

Маркетинг

075

13200,00

-

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

13200,00

13200,00

Комп’ютерна інженерія

123

14500,00

-

Харчові технології

181

13500,00

13500,00