Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Привітан­ня від сту­дентів до Дня працівників освіти
Вчора о 17:00
1 жо­втня Міжна­род­ний день лю­дей по­хи­ло­го віку.
02 жовтня 2022, 21:15
30 ве­рес­ня 2022 ро­ку в Ірпінсь­ко­му фахо­во­му ко­леджі відбу­ла­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють»
30 вересня 2022, 22:13
29 ве­рес­ня меш­канці гур­то­жит­ку Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу прий­ня­ли участь у патріотич­но­му квесті «Україна по­над усе!».
29 вересня 2022, 22:05
28 ве­рес­ня 2022 ро­ку клас­ний керівник групи 206-Т Оле­на Ко­втун про­ве­ла те­ма­тич­ну ви­хов­ну го­ди­ну пам’яті «Тра­гедія Ба­би­но­го Яру»
28 вересня 2022, 18:43
Всі новини

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

 у ВСП «Ірпінський фаховий коледж НУБіП України»

на 2022-2023 н.р.

Денна форма здобуття освіти

Спеціальності освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

Вартість одного року навчання, грн

 

Назва спеціальності

 

Код

На основі базової  середньої освіти

На основі повної загальної (профільної) середньої освіти

Економіка  

051

13200,00

-

Облік і оподаткування  

071

13200,00

13200,00

Фінанси, банківська справа та страхування      

072

13200,00

13200,00

Маркетинг

075

13200,00

-

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

076

13200,00

13200,00

Комп’ютерна інженерія

123

14500,00

-

Харчові технології

181

13500,00

13500,00