Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

Відкрите комбіноване заняття з предмета «Інформатика» на тему «Математичні основи інформатики. Системи числення та перетворення даних» Борис Штерн провів 14 березня у групі студентів 104-М спеціальності «Маркетинг».

Метою цього заняття Борис Олегович визначив: ознайомлення студентів з особливостями сприймання дискретної інформації та кодування повідомлень; позиційних та непозиційних систем числення; десяткових, двійкових, вісімкових і шістнадцяткових систем числення, як основи для дискретного сприйняття інформації.

Із самого початку заняття, під час актуалізації опорних знань у студентів і мотивації їх освітньої діяльності, та аж до його закінчення, здобувачі освіти надзвичайно активно включилися в навчання. Опрацьовуючи нову для себе інформацію, були здивовані, вражені і одночасно спантеличені історичними фактами про походження систем лічення. Для цього викладач використав пояснювально-ілюстративний метод повідомлення про цистеріанську систему лічення (непозиційну) розроблену ченцями цистеріанцями (ченці Білого ордену) в кінці ХІІІ ст. Нею користувалися впродовж наступних двох століть монастирі всієї Європи. Крім цієї системи лічення існували інші позиційні і непозиційні системи: єгипетська, вавилонська, грецька, римська, арабська, старослов’янська ін. Студенти здивувалися, коли дізналися від Бориса Олеговича про вигляд перших цифр - ієрогліфи, палички і крапочки, малюнки жаб і слимаків, літери грецької абетки, кириличної глаголиці. Цифри Майя взагалі схожі на азбуку Морзе.

Перегляд цікавої, змістовної мультимедійної презентації, пізнання історії виникнення та дослідження лічильних систем, виконання фронтальних розрахункових завдань, які швидше скидалися на розгадування ребусів, спонукали студентів до активної навчальної діяльності.

Такі нетривіальні заняття розвивають творче мислення, пізнавальний інтерес, вміння і бажання досліджувати, аналізувати отриману інформацію, робити висновки. Активна навчальна діяльність робить розум гострим, упорядковує і систематизує набуті знання.

Колеги викладача із циклової комісії фундаментальних дисциплін і комп’ютерних технологій Емілія Дібрівна, Наталя Даль, Софія Карасюк, Євгенія Голуб відзначили вдалу реалізацію викладачем запланованого в межах комбінованого заняття. Структура заняття відповідала заявленому типу, всі змістовні компоненти були пов’язані між собою логічною послідовністю і забезпечили його цілісність.

Ірина Коваль,

методист відділення