Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Привітан­ня від сту­дентів до Дня працівників освіти
Вчора о 17:00
1 жо­втня Міжна­род­ний день лю­дей по­хи­ло­го віку.
02 жовтня 2022, 21:15
30 ве­рес­ня 2022 ро­ку в Ірпінсь­ко­му фахо­во­му ко­леджі відбу­ла­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють»
30 вересня 2022, 22:13
29 ве­рес­ня меш­канці гур­то­жит­ку Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу прий­ня­ли участь у патріотич­но­му квесті «Україна по­над усе!».
29 вересня 2022, 22:05
28 ве­рес­ня 2022 ро­ку клас­ний керівник групи 206-Т Оле­на Ко­втун про­ве­ла те­ма­тич­ну ви­хов­ну го­ди­ну пам’яті «Тра­гедія Ба­би­но­го Яру»
28 вересня 2022, 18:43
Всі новини

21 вересня 2022 року відбулося засідання студентського наукового гуртка «Юний підприємець».

Науковий гурток є формою оволодіння майбутніми фахівцями навичками наукового дослідження. Робота у студентському науковому гуртку має творчий характер і виховує у студента якості дослідника, збагачує і закріплює знання й уміння студентів, готує їх до розв’язання завдань, які мають практичне значення.

Керівник гуртка, завідувачка навчальної лабораторії «Торговельно- технологічного обладнання» Олена Ковтун, ознайомила студентів з планом роботи на 2022-2023 н. р.

Присутні студенти обрали старостою гуртка Білоусько Катерину  і затвердили список гуртківців.

Після узгодження плану роботи студентського наукового гуртка «Юний підприємець», учасники заслухали доповідь-звіт керівника гуртка Олени Ковтун про результати діяльності гуртка за минулий рік і проінформувала про заходи в яких приймали участь гуртківці – це майстер класи, тренінги, профорієнтаційні зустрічі з учнями шкіл, конференції.

На засіданнях гуртка студенти матимуть можливість набути корисний досвід виступів, спілкування та дискусії, підготовки матеріалів для публікації у наукових виданнях, презентації власних наукових здобутків, реалізувати свої креативні можливості. 

Сподіваємося, що робота гуртка «Юний підприємець» сприятиме підвищенню якості підготовки студентів за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», розкриттю здібностей і можливостей учасників гуртка у науково-дослідній роботі.

 

Олена Ковтун,

завідувачка навчальної лабораторії

торговельно-технологічного обладнання