Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"
Новини
Привітан­ня від сту­дентів до Дня працівників освіти
Вчора о 17:00
1 жо­втня Міжна­род­ний день лю­дей по­хи­ло­го віку.
02 жовтня 2022, 21:15
30 ве­рес­ня 2022 ро­ку в Ірпінсь­ко­му фахо­во­му ко­леджі відбу­ла­ся Лінійка пам’яті «Ге­рої не вми­ра­ють»
30 вересня 2022, 22:13
29 ве­рес­ня меш­канці гур­то­жит­ку Ірпінсь­ко­го фахо­во­го ко­ле­джу прий­ня­ли участь у патріотич­но­му квесті «Україна по­над усе!».
29 вересня 2022, 22:05
28 ве­рес­ня 2022 ро­ку клас­ний керівник групи 206-Т Оле­на Ко­втун про­ве­ла те­ма­тич­ну ви­хов­ну го­ди­ну пам’яті «Тра­гедія Ба­би­но­го Яру»
28 вересня 2022, 18:43
Всі новини

Цикловою комісією маркетингу, торгівлі та харчових технологій продовжено роботу, започаткованого у 2018 році, проєкту «Зустрічі з успішними випускниками коледжу».

У рамках цього проєкту 21 листопада 2022 року для студентів 2 курсу групи 207(111)-Т спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» членами циклової комісії Вінник І.В., Вдович В.Г., Осьминою О.А. проведено зустріч з  Наталією Мороз - випускницею коледжу 2018 року напряму підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво».

Наталія з радістю відгукнулася на пропозицію зустрічі, оскільки як сама зазначила - перебування у рідних стінах коледжу, де промайнули найкращі роки життя – роки безтурботного юнацтва, для неї велика радість. При цьому з гордістю зазначила, що навчання в коледжі дало їй гарний старт у подальшому житті і навчанні, яке продовжила за освітнім ступенем «Бакалавр» у КНТЕУ. По завершенню навчання розпочала свою кар’єру в роздрібній торговельній мережі магазинів «ЕКО маркет», а в даний час знаходиться на роботі за кордоном.

У своїй розповіді гостя неодноразово з особливою теплотою підкреслювала, що знання, отримані з фахових дисциплін в коледжі, навички активної участі в різних заходах, конкурсах, майстер-класах, що проводилися в коледжі, в активному громадському житті, їй завжди ставали в нагоді як у навчанні, так і в роботі по теперішній час. Висловила щиру подяку викладацькому складу за високий професіоналізм, майстерність та творчий підхід до організації освітнього процесу. А завершуючи свою розповідь, Наталія звернулася до студентів – учасників із побажанням навчатися зацікавлено в майбутній професії, набувати широких загальних та фахових компетентностей, вивчати іноземну мову, обов’язково планувати подальше навчання за освітнім ступенем «бакалавр» аби найкраще реалізувати себе в подальшому своєму житті.

Щоб примножувати традиції нашого коледжу, ми намагаємося не втрачати зв’язок з нашими випускниками. Проведений захід є підтвердженням цього і мав за мету - ознайомлення та поширення інформації про шляхи професійного зростання й кар’єрні можливості для сучасної студентської молоді у реальному вимірі.

Запрошуємо наших випускників до наступних зустрічей в офлайн та онлайн форматах і будемо раді кожному!

Творімо нашу історію разом!

 

 

Валентина Вдович,

викладач фахових дисциплін