Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

23 червня 2018 року під головуванням директора навчального закладу С.І. Михайлова відбулося засідання педагогічної ради коледжу,  на якому  були підведені підсумки роботи педагогічного колективу за 2017-2018 навчальний рік, зроблено аналіз навчальних досягнень студентів за ІІ семестр та навчальний рік,  підбито підсумки державної атестації студентів із кожної спеціальності.

 Члени педагогічної ради розглянули питання порядку денного. Про результати роботи екзаменаційних комісій  з атестації випускників  за всіма спеціальностями доповіли завідувачі відділень Сова В.М (економічного), Семененко Т.А. (підприємництва та інформаційних технологій). Серед студентів-випускників економічного відділення маємо 10 відмінників, а середній бал – 4,09, серед студентів відділення підприємництва та інформаційних технологій 6 відмінників, середній бал – 3,86.

Завідувач економічного відділення Сова В.М. представила на розгляд педагогічного колективуОсвітні програми профільної середньої освіти для підготовки молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти та навчальні плани на 2018-2019 навчальний рік. 

Про ліміт стипендіатів для призначення стипендій за результатами семестрового контролю знань за 2 семестр 2017-2018 н.р. та перелік показників оцінювання навчальних досягнень студентів для призначення академічних стипендій за результатами   семестрового контролю за 1 семестр 2018-2019 н.р. у розрізі спеціальностей та курсів доповіла завідувач економічного відділення Сова В.М. 

    Голови циклових комісій Литвинець Ю.І., Гурська Л.Л., Даль Н.В., Ковтун О.П., Підгурська І.С. доповіли про методичну роботу за 2017-2018 навчальний рік, підготували звіт про виконання навчальних планів, результати гурткової, навчально-методичної роботи, виховних заходів, участь студентів в обласних олімпіадах, конкурсах та інших заходах.

Федосєєва Н.І., завідувач навчально-методичного кабінету проаналізувала виконання робочих навчальних планів, навчальних програм, навчального навантаження та дотримання графіків навчального процесу й розкладу занять у 2017-2018 навчальному році. 

Відповідальний секретар приймальної комісії Погоріла О.І. доповіла про стан готовності приймальної комісії до прийому абітурієнтів  у 2018 році. Відповідно затверджені всі необхідні нормативні акти, склад  предметних, атестаційних,  апеляційних комісій.

    Підводячи підсумки засідання педагогічної ради, директор коледжу Михайлов С.І. наголосив, що кожне з розглянутих питань важливе і актуальне, та націлив колектив на плідну, колективну співпрацю. Відмітив, що рішення попередніх засідань педрад успішно виконані, а також наголосив на необхідності проведення відповідних інструктажів з охорони праці та життєдіяльності, техніки безпеки студентів під час канікул. Михайлов С.І. вкотре зауважив, що профорієнтаційна робота викладачів повинна продовжуватися і під час відпустки.

Заслухавши та обговоривши питання порядку денного, педагогічна рада прийняла відповідні рішення.

 

Оксана Погоріла, секретар педагогічної ради