Відокремлений структурний підрозділ
"Ірпінський фаховий коледж
Національного університету біоресурсів
і природокористування України"

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. №44, норми якої застосовуються з 1 січня 2019 року, розширено категорії студентів денної форми навчання за державним замовленням, які мають право на отримання соціальної стипендії.

Зокрема, ця пільга поширена на такі категорії студентів:

  1. Особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності.
  2. Усі учасники бойових дій (раніше ця пільга застосовувалася лише до учасників АТО, а зараз вона може застосовуватися до афганців, учасників миротворчих місій тощо).
  3. Діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.
  4. Особи з інвалідністю внаслідок війни та їх діти.

         Соціальна стипендія призначається зазначеним категоріям студентів до закінчення ними навчання в університеті, але не довше, ніж до досягнення ними 23 років.

Для призначення соціальної стипендії студенти цих категорій подають такі документи у 3-х екземплярах:

заява;

копія паспорта (1, 2 сторінка та реєстрація);

копія ідентифікаційного коду;

копія свідоцтва про народження;

копія студентського квитка.

Крім цього особи, зазначені:

у пункті 1 цього повідомлення подають копію посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності встановленого зразка;

у пункті 2 – довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку у Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, за зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з посиланням на норму законодавства, відповідно до якої встановлено статус учасника бойових дій, або копію довідки про безпосередню участь особи в здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення;

у пункті 3 – копію свідоцтва про смерть батька (матері); документ, що підтверджує загибель (зникнення безвісти) одного з батьків, виданий військовим формуванням, або рішення суду про визнання безвісно відсутнім (померлим); копія довідки МСЕК;

у пункті 4 – копію посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни встановленого зразка.

Також передбачено, що виплата соціальної стипендії продовжується:

дітям-інвалідам та особам з інвалідністю за умови подання підтверджуючих документів не пізніше, ніж через шість місяців з дня їх видачі;

студентам з малозабезпечених сімей за умови подання відповідної довідки не пізніше, ніж через три місяці з дня її видачі.

Андрій Сиротенко,

заступник директора коледжу

з виховної роботи